Podstawy skargi kasacyjnej w co to jest
Definicja Podstawy skargi kasacyjnej w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie strona może oprzeć na.

Czy przydatne?

Definicja Podstawy skargi kasacyjnej w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. Basics of cassation appeal in a civil case, z niem. Grundlagen der Kassationsbeschwerde ein Zivilverfahren.

Słownik: Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach:
1) naruszeniu prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię albo niewłaściwe wykorzystanie,
2) naruszeniu regulaminów postępowania, jeśli uchybienie to mogło mieć ważny wpływ na rezultat kwestie.
art. 389 [3] k.p.c.

Czym jest Podstawy skargi kasacyjnej w znaczenie w Słownik prawo P .