Umowa przechowania co to jest
Definicja Umowa przechowania w prawie. Znaczenie przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować.

Czy przydatne?

Definicja Umowa przechowania w prawie

Definicja z ang. The agreement storage, z niem. Die Vereinbarung Lagerung.

Słownik UMOWA PRZECHOWANIA: Poprzez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.
Art. 835 kodeksu cywilnego
Jeśli wysokość wynagrodzenia za przechowanie nie jest określona w umowie lub w taryfie, przechowawcy należy się płaca w danych relacjach przyjęte, chyba iż z umowy albo z okoliczności wynika, że zobowiązał się przechować rzecz bez wynagrodzenia.
Art. 836 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Umowa Spedycji:
Wyjaśnienie spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania albo odbioru przesyłki lub do dokonania innych usług związanych z jej przewozem umowa przechowania.
Znaczenie Umowa Składu:
Wyjaśnienie składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie umowa przechowania.
Znaczenie Umowa Przedwstępna:
Wyjaśnienie którą jedna ze stron albo obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać ważne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeśli termin, w ciągu którego ma być umowa przechowania.
Znaczenie Ułaskawienie:
Wyjaśnienie ingerencji odpowiedniego organu władzy państwowej opierający najczęściej na całkowitym darowaniu kary albo także częściowym złagodzeniu postanowień wyroku sądowego. W Polsce aktualnie prawem łaski umowa przechowania.
Znaczenie Użytkowanie:
Wyjaśnienie Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków. Art. 252 kodeksu cywilnego umowa przechowania.

Czym jest Umowa przechowania znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: