Umowa przechowania co to jest
Definicja Umowa przechowania w prawie. Znaczenie przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować.

Czy przydatne?

Definicja Umowa przechowania w prawie

Definicja z ang. The agreement storage, z niem. Die Vereinbarung Lagerung.

Słownik UMOWA PRZECHOWANIA: Poprzez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.
Art. 835 kodeksu cywilnego
Jeśli wysokość wynagrodzenia za przechowanie nie jest określona w umowie lub w taryfie, przechowawcy należy się płaca w danych relacjach przyjęte, chyba iż z umowy albo z okoliczności wynika, że zobowiązał się przechować rzecz bez wynagrodzenia.
Art. 836 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Umowa Dostawy:
Wyjaśnienie dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku i do ich dostarczenia częściami lub periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do umowa przechowania.
Znaczenie Umorzenie Egzekucji Na Wniosek:
Wyjaśnienie umorzy postępowanie w całości albo części na wniosek: 1) jeśli tego zażąda wierzyciel; jednakże w kwestiach, gdzie egzekucję wszczęto z urzędu albo na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela umowa przechowania.
Znaczenie Użytkowanie Wieczyste:
Wyjaśnienie własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast i grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, ale włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane umowa przechowania.
Znaczenie Umowa Leasingu:
Wyjaśnienie leasingu finansujący zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach ustalonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do umowa przechowania.
Znaczenie Umarzanie Akcji:
Wyjaśnienie własnych poprzez spółkę skutkuje ich umorzenie. Akcje mogą być umorzone w razie, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona lub za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia poprzez spółkę umowa przechowania.

Czym jest Umowa przechowania znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: