Pokrewieństwo co to jest
Definicja Pokrewieństwo w prawie. Znaczenie złączający osoby pochodzące od wspólnego przodka. W.

Czy przydatne?

Definicja Pokrewieństwo w prawie

Definicja z ang. Kinship, z niem. Beziehung.

Słownik: Wzajemny relacja złączający osoby pochodzące od wspólnego przodka. W sytuacji pokrewieństwa w linii prostej jedna osoba pochodzi od drugiej. Wstępnymi są: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej, zstępnymi zaś dzieci, wnuki, prawnuki i tak dalej,, W razie gdy osoby pokrewne nie pochodzą jedna od drugiej (rodzeństwo) mówimy o pokrewieństwie w linii bocznej. Stopień pokrewieństwa oblicza się na podstawie liczby urodzeń dzielących jedną osobę od drugiej (na przykład dziecko I - stopień, wnuk - II - stopień).

Czym jest Pokrewieństwo znaczenie w Słownik prawo P .