Pozarolnicza działalność co to jest
Definicja Pozarolnicza działalność gospodarcza w prawie. Znaczenie gospodarczej lub pozarolniczej.

Czy przydatne?

Definicja Pozarolnicza działalność gospodarcza w prawie

Definicja z ang. Non-agricultural economic activities, z niem. Nicht-landwirtschaftliche Wirtschaftszweige.

Słownik: Działalności gospodarczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej - znaczy to działalność zarobkową:
a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy i wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej wynik, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9;
art. 5a punkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czym jest Pozarolnicza działalność znaczenie w Słownik prawo P .