rok, obrotowy

Interpretacja Rok obrotowy w prawie. Znaczenie trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych prawo.

Przydało się?

Definicja Rok obrotowy w prawie

Wyjaśnienie Rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.
Art. 3 ustawy o rachunkowości..

Podobna interpretacja prawa do Rok obrotowy na literę R