obrotowy

Interpretacja Rok obrotowy w prawie. Znaczenie trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych, służący również do celów podatkowych. Rok obrotowy prawo.

Przydało się?

Definicja Rok obrotowy w prawie

Definicja z ang. Fiscal year, z niem. Geschäftsjahr.

Wyjaśnienie Rozumie się poprzez to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych, służący również do celów podatkowych. Rok obrotowy albo jego zmiany ustala statut albo umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeśli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten moment połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok kolejny. W razie zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 następnych miesięcy.
Art. 3 ustawy o rachunkowości.

Podobna interpretacja prawa do Rok obrotowy na literę R