Definicja Umowa agencyjna słownik

Definicja Umowa agencyjna w prawie. Znaczenie agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w dziedzinie. Co to znaczy Agencyjna Umowa słownik.

Czy przydatne?

Definicja Umowa agencyjna w prawie

Definicja z ang. An agency agreement, z niem. Agenturvertrag.

Słownik: Poprzez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy lub do zawierania ich w jego imieniu.Do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie i do odbierania dla niego oświadczeń agent jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie.jeśli sposób wynagrodzenia nie został w umowie określony, agentowi należy się prowizja.Prowizją jest płaca, którego wysokość zależy od liczby albo wartości zawartych umów..jeśli wysokość prowizji nie została w umowie określona, należy się ona w wysokości zwyczajowo przyjętej w relacjach danego rodzaju, w miejscu działalności prowadzonej poprzez agenta, a w przypadku niemożności określenia prowizji w ten sposób, agentowi należy się prowizja w odpowiedniej wysokości, uwzględniającej wszystkie okoliczności bezpośrednio powiązane z wykonaniem zleconych mu czynności.
Art. 758 kodeksu cywilnego.

Czym jest Umowa agencyjna znaczenie w Słownik prawo U .