Dostawca EETS co to jest
Definicja Dostawca EETS w prawie. Znaczenie spełniającą obowiązki art. 3 i zarejestrowaną w kraju.

Czy przydatne?

Definicja Dostawca EETS w prawie

Definicja z ang. EETS, z niem. EETS.

Słownik DOSTAWCA EETS: Osoba prawna spełniającą obowiązki art. 3 i zarejestrowaną w kraju członkowskim jej siedziby, która zapewnia użytkownikowi EETS dostęp do usługi EETS
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Dozór Celny:
Wyjaśnienie prowadzone poprzez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania regulaminów prawa celnego i w przypadku potrzeby, innych regulaminów mających wykorzystanie do towarów znajdujących się pod dozorem dostawca eets.
Znaczenie Drogi Powiatowe:
Wyjaśnienie zalicza się drogi inne niż drogi krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin pomiędzy sobą. Art. 6a punkt 1 ustawy o drogach dostawca eets.
Znaczenie Dłużnik Solidarny:
Wyjaśnienie severally liable debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej odpowiedzialna za wywiązanie się ze zobowiązań wobec wierzyciela na tych dostawca eets.
Znaczenie Długi Spadkowe:
Wyjaśnienie spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. Art. 1030 kodeksu cywilnego W dostawca eets.
Znaczenie Dywidenda:
Wyjaśnienie dividendum - rzecz do podziału) - to część albo całość zysku netto przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy albo udziałowców. Dochód akcjonariusza albo udziałowca z posiadanych poprzez niego dostawca eets.

Czym jest Dostawca EETS znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: