Drogi krajowe co to jest
Definicja Drogi krajowe w prawie. Znaczenie zalicza się: 1) autostrady i drogi ekspresowe i drogi.

Czy przydatne?

Definicja Drogi krajowe w prawie

Definicja z ang. national roads, z niem. Nationalstraßen.

Słownik DROGI KRAJOWE: Do dróg krajowych zalicza się:
1) autostrady i drogi ekspresowe i drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych;
2) drogi międzynarodowe;
3) drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych;
4) drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów) albo wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów);
5) drogi alternatywne dla autostrad płatnych;
6) drogi stanowiące ciągi obwodnicowe sporych aglomeracji miejskich;
7) drogi o znaczeniu obronnym.

Art. 5 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Znaczenie Drogowy Obiekt Inżynierski:
Wyjaśnienie Przedmiot mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych drogi krajowe.
Znaczenie Długi Spadkowe:
Wyjaśnienie spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. Art. 1030 kodeksu cywilnego W drogi krajowe.
Znaczenie Dochód Dziecka:
Wyjaśnienie zalicza się kwotę otrzymywanej renty wspólnie z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, bonus pielęgnacyjny, pozyskiwane alimenty i kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku drogi krajowe.
Znaczenie Dokumentacja Powykonawcza:
Wyjaśnienie Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane drogi krajowe.
Znaczenie Dług Celny:
Wyjaśnienie wymóg uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) albo należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów ustalonych wedle przepisami drogi krajowe.

Czym jest Drogi krajowe znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: