Drogi krajowe co to jest
Definicja Drogi krajowe w prawie. Znaczenie zalicza się: 1) autostrady i drogi ekspresowe i drogi.

Czy przydatne?

Definicja Drogi krajowe w prawie

Słownik DROGI KRAJOWE: Do dróg krajowych zalicza się:
1) autostrady i drogi ekspresowe i drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych;
2) drogi międzynarodowe;
3) drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych;
4) drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów) albo wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów);
5) drogi alternatywne dla autostrad płatnych;
6) drogi stanowiące ciągi obwodnicowe sporych aglomeracji miejskich;
7) drogi o znaczeniu obronnym.

Art. 5 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Znaczenie Doradca Tymczasowy:
Wyjaśnienie ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania albo z urzędu, przy wszczęciu albo w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna drogi krajowe co to jest.
Znaczenie Domniemianie Ojcostwa:
Wyjaśnienie urodziło się w momencie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego ustania albo unieważnienia, domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeśli drogi krajowe definicja.
Znaczenie Działalność Wymagająca Koncesji:
Wyjaśnienie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie: poszukiwania albo rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w drogi krajowe co znaczy.
Znaczenie Depozyt Nieprawidlowy:
Wyjaśnienie specjalnych lub z umowy albo okoliczności wynika, iż przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi albo innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio drogi krajowe słownik.
Znaczenie Dłużnik Solidarny:
Wyjaśnienie severally liable debtor) - osoba fizyczna albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej odpowiedzialna za wywiązanie się ze zobowiązań wobec wierzyciela na tych drogi krajowe znaczenie.

Czym jest Drogi krajowe znaczenie w Słownik prawo D .

  • Dodano:
  • Autor: