Drogi krajowe co to jest
Definicja Drogi krajowe w prawie. Znaczenie zalicza się: 1) autostrady i drogi ekspresowe i drogi.

Czy przydatne?

Definicja Drogi krajowe w prawie

Definicja z ang. national roads, z niem. Nationalstraßen.

Słownik: Do dróg krajowych zalicza się:
1) autostrady i drogi ekspresowe i drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych;
2) drogi międzynarodowe;
3) drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych;
4) drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów) albo wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów);
5) drogi alternatywne dla autostrad płatnych;
6) drogi stanowiące ciągi obwodnicowe sporych aglomeracji miejskich;
7) drogi o znaczeniu obronnym.

Art. 5 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Czym jest Drogi krajowe znaczenie w Słownik prawo D .