Umowa pożyczki co to jest
Definicja Umowa pożyczki w prawie. Znaczenie pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na.

Czy przydatne?

Definicja Umowa pożyczki w prawie

Definicja z ang. Loan agreement, z niem. Der Kreditvertrag.

Słownik: Poprzez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną liczba pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą liczba pieniędzy lub tę samą liczba rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.
Art. 720 kodeksu cywilnego.

Czym jest Umowa pożyczki znaczenie w Słownik prawo U .