Utrzymanie drogi co to jest
Definicja Utrzymanie drogi w prawie. Znaczenie konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających.

Czy przydatne?

Definicja Utrzymanie drogi w prawie

Definicja z ang. maintenance of the road, z niem. Wartung der Straßen.

Słownik: Wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do powiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym również odśnieżanie i pokonywanie śliskości zimowej.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Czym jest Utrzymanie drogi znaczenie w Słownik prawo U .