Adwekcja ( konwekcja co to jest
Co to jest Adwekcja ( konwekcja). Wyjaśnienie znacznika albo zanieczyszczenia (również, masy.

Czy przydatne?

Co to jest Konwekcja Adwekcja

Definicja ADWEKCJA ( KONWEKCJA): Adwekcja ( konwekcja)
1. Ruch znacznika albo zanieczyszczenia (również, masy, energii) poprzez proste unoszenie z płynącą wodą podziemną. 2. Transport „właściwości” masy powietrza (ciepła, zimna) poprzez pole prędkości atmosfery.[TM].

Słownik Azot Azotynowy:
Znaczenie Forma wyrażania stężenia azotu trójdodatniego (+3) występującego w wodach podziemnych. Obejmuje wszystkie formy azotu rozpuszczonego, gdzie azot występuje na +3 stopniu utlenienia. A.a. jest rzadko adwekcja ( konwekcja).
Słownik Adsorbent (Substancja Adsorbująca):
Znaczenie substancja adsorbująca) Ośrodek skalny i substancje zawieszone w wodach, uczestniczące w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja, → sorbent). Na ich powierzchni gromadzą się cząsteczki → adsorbatu adwekcja ( konwekcja).
Słownik Absorpcja:
Znaczenie hydrogeologii rozumiana najczęściej jako mechanizm wchłaniania gazów poprzez wody podziemne. W czasie a. następuje równomierne rozpuszczanie się gazu w wodzie. Zachodzić także mogą reakcje chemiczne adwekcja ( konwekcja).
Słownik Anomalia Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od → tła hydrogeochemicznego. Jeżeli stężenia w obrębie anomalii są niższe niż dolna granica tła hydrogeochemicznego, mówimy o a.h adwekcja ( konwekcja).
Słownik Analiza Ilościowa (Wody):
Znaczenie wody) Badanie chemiczna wody obejmująca oznaczenie stężeń poszczególnych składników występujących w wodzie (makro-, mikro- składników albo gazów i substancji organicznych). → Badanie wody, → Badanie adwekcja ( konwekcja).

Czym jest Adwekcja ( konwekcja znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: