Woda kondensacyjna co to jest
Co to jest Woda kondensacyjna. Wyjaśnienie podziemna wolna albo związana, powstająca wskutek.

Czy przydatne?

Co to jest Kondensacyjna Woda

Definicja WODA KONDENSACYJNA: Woda kondensacyjna
Woda podziemna wolna albo związana, powstająca wskutek kondensacji (cząsteczkowej i termicznej) pary wodnej, charakteryzująca się bardzo małą zawartością substancji rozpuszczonych. → Geneza wód podziemnych.[TB i DM].

Słownik Woda Hiperosmotyczna; Woda Hipertoniczna:
Znaczenie hiperosmotyczna; woda hipertoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi poniżej -0,55°C, a ciśnienie osmotyczne jest wyższe od około 7,7 atm. → Woda izoosmotyczna, → woda kondensacyjna.
Słownik Wody Metamorficzne:
Znaczenie Wody uwolnione z minerałów ilastych w procesie ich metamorfizmu. W trakcie migracji ku powierzchni na ogół mieszają się z wodami infiltracyjnymi. Wg niektórych autorów cechami charakterystycznymi w.m woda kondensacyjna.
Słownik Wskaźniki Zawodnienia Kopalni:
Znaczenie zawodnienia kopalni Relacja dopływu wody do kopalni do innej wielkości charakterystycznej dla tej kopalni. Najczęściej jest stosowany parametr wodoprodukcyjny, będący stosunkiem dopływu wody do woda kondensacyjna.
Słownik Współczynnik Porowatości N:
Znaczenie porowatości n Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem sumarycznej objętości przestrzeni porowej do całkowitej objętości próbki skały. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Vp – objętość woda kondensacyjna.
Słownik Woda Twarda:
Znaczenie znacznym stężeniu rozpuszczonych soli wapnia i magnezu i glinu, żelaza, manganu, strontu, baru i cynku. W Polsce przyjmuje się, iż jeżeli łączna liczba soli wymienionych pierwiastków w przeliczeniu woda kondensacyjna.

Czym jest Woda kondensacyjna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: