Akratotermy co to jest
Co to jest Akratotermy. Wyjaśnienie Akratotermy Wody podziemne o mineralizacji ogólnej do 1000.

Czy przydatne?

Co to jest Akratotermy

Definicja AKRATOTERMY: Akratotermy
Wody podziemne o mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm.

Słownik Aeracja Warstwy Wodonośnej (Napowietrzanie Warstwy Wodonośnej):
Znaczenie wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej) Sposób oczyszczania wód podziemnych in situ. Bazuje na zatłaczaniu powietrza do warstwy wodonośnej (strefy saturacji) w celu biodegradacji akratotermy.
Słownik Asocjacje W Roztworach (Wodnych):
Znaczenie roztworach (wodnych) Połączenia (grupowania) cząsteczek wody w paro- albo wielocząsteczkowe polimery (→ polimeryzacja (cząsteczek wody)). A.wr. mogą także obejmować polimeryzację substancji akratotermy.
Słownik Anomalia Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od → tła hydrogeochemicznego. Jeżeli stężenia w obrębie anomalii są niższe niż dolna granica tła hydrogeochemicznego, mówimy o a.h akratotermy.
Słownik Analizator Pola AP-600:
Znaczenie 600 Urządzenie analogowe przeznaczone do rozwiązywania zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego i parabolicznego na siatce typu RR (→ schemat analogowy RR) o akratotermy.
Słownik Analiza „In Situ” (Wody); Analiza Bezpośrednia:
Znaczenie wody); badanie bezpośrednia badanie wody realizowana bezpośrednio w ujęciu wody. Zazwyczaj pomiar jest realizowany automatycznie, czujnik zanurzony jest w wodzie. → badanie chemiczna wody.[AM akratotermy.

Czym jest Akratotermy znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: