Akumulacja wody co to jest
Co to jest Akumulacja wody. Wyjaśnienie Akumulacja wody Naturalne albo/i sztuczne nagromadzenie.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Akumulacja

Definicja AKUMULACJA WODY: Akumulacja wody
Naturalne albo/i sztuczne nagromadzenie wody. [AK].

Słownik Ascenzja:
Znaczenie wstępujący) ruch wody podziemnej (regularnie z dużej głębokości) w środowisku skalnym pod wpływem różnicy wysokości hydraulicznych (zwykle przez strefy dyslokacyjne). → Źródło ascenzyjne.[SK akumulacja wody.
Słownik Analiza Fizykochemiczna Wody:
Znaczenie fizykochemiczna wody Oznaczanie (albo rezultat badania) składu chemicznego substancji występujących w wodzie i cech fizycznych i chemicznych wody. W standardowych a.f. wód podziemnych znaczy się akumulacja wody.
Słownik Adsorbent (Substancja Adsorbująca):
Znaczenie substancja adsorbująca) Ośrodek skalny i substancje zawieszone w wodach, uczestniczące w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja, → sorbent). Na ich powierzchni gromadzą się cząsteczki → adsorbatu akumulacja wody.
Słownik Analiza Szczegółowa (Wody); A. Pełna, A. Kompletna, A. Podstawowa:
Znaczenie wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa Badanie jakościowe i ilościowe składu substancji występujących w wodach i właściwości wody w dziedzinie cech fizycznych, chemicznych, organoleptycznych akumulacja wody.
Słownik Aproksymacja Różnicowa:
Znaczenie różnicowa Sposób przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych poprzez zastąpienie wyrażeń różniczkowych ilorazami różnicowymi i rozwiązanie powstałego układu równań liniowych. Służąca w akumulacja wody.

Czym jest Akumulacja wody znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: