Amonifikacja (deaminacja co to jest
Co to jest Amonifikacja (deaminacja). Wyjaśnienie Mikrobiologiczny rozkład związków organicznych.

Czy przydatne?

Co to jest Deaminacja Amonifikacja

Amonifikacja (deaminacja)
1.Mikrobiologiczny rozkład związków organicznych zawierających → azot, którego końcowym efektem jest między innymi amoniak. A. zachodzi powszechnie w wodach i w glebach w → warunkach redukcyjnych i jest jednym z podstawowych mechanizmów w przyrodniczym krążeniu azotu. → Mineralizacja (substancji organicznej), → Denitryfikacja, → Biodegradacja, → Amoniak, → Jon amonowy. 2.mechanizm uzdatniania wody, zwany niekiedy także chloroaminowaniem, opierający na dodawaniu amoniaku do wody po procesie chlorowania.[AM].

Czym jest Amonifikacja (deaminacja znaczenie w Słownik definicje A