Amonifikacja (deaminacja co to jest
Co to jest Amonifikacja (deaminacja). Wyjaśnienie Mikrobiologiczny rozkład związków organicznych.

Czy przydatne?

Co to jest Deaminacja Amonifikacja

Definicja AMONIFIKACJA (DEAMINACJA): Amonifikacja (deaminacja)
1.Mikrobiologiczny rozkład związków organicznych zawierających → azot, którego końcowym efektem jest między innymi amoniak. A. zachodzi powszechnie w wodach i w glebach w → warunkach redukcyjnych i jest jednym z podstawowych mechanizmów w przyrodniczym krążeniu azotu. → Mineralizacja (substancji organicznej), → Denitryfikacja, → Biodegradacja, → Amoniak, → Jon amonowy. 2.mechanizm uzdatniania wody, zwany niekiedy także chloroaminowaniem, opierający na dodawaniu amoniaku do wody po procesie chlorowania.[AM].

Słownik Analiza Granulometryczna:
Znaczenie granulometryczna Ustalenie składu granulometrycznego skały okruchowej polegające na mechanicznym rozdzieleniu jej na frakcje o ustalonych średnicach ziarn i ustaleniu procentowego udziału amonifikacja (deaminacja).
Słownik Analiza Fizykochemiczna Wody:
Znaczenie fizykochemiczna wody Oznaczanie (albo rezultat badania) składu chemicznego substancji występujących w wodzie i cech fizycznych i chemicznych wody. W standardowych a.f. wód podziemnych znaczy się amonifikacja (deaminacja).
Słownik Adwekcja ( Konwekcja):
Znaczenie konwekcja) 1. Ruch znacznika albo zanieczyszczenia (również, masy, energii) poprzez proste unoszenie z płynącą wodą podziemną. 2. Transport „właściwości” masy powietrza (ciepła, zimna) poprzez pole amonifikacja (deaminacja).
Słownik Akumulacja Wody:
Znaczenie Akumulacja wody Naturalne albo/i sztuczne nagromadzenie wody. [AK amonifikacja (deaminacja).
Słownik Analiza Chemiczna Balneologiczna (Wody):
Znaczenie balneologiczna (wody) Badania fizykochemiczne wody w celu określenia jej właściwości leczniczych. Wyróżnia się a.ch.b.: orientacyjne, małe, spore i kontrolne. A.ch.b. orientacyjna – stanowi podstawę amonifikacja (deaminacja).

Czym jest Amonifikacja (deaminacja znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: