Analiza areometryczna co to jest
Co to jest Analiza areometryczna. Wyjaśnienie metod → analizy granulometrycznej, oparta na prawie.

Czy przydatne?

Co to jest Areometryczna Analiza

Definicja ANALIZA AREOMETRYCZNA: Badanie areometryczna
Jedna z metod → analizy granulometrycznej, oparta na prawie Stokesa. Służąca jest do oznaczania zawartości cząstek (frakcji iłowej i pyłowej) o średnicy ziarn mniejszych od 0,07 mm, w celu określenia procentowego udziału poszczególnych frakcji w badanej próbce. Rozdzielenia skały na frakcje dokonuje się z użyciem aerometru na podstawie ustalenia prędkości opadania cząstek mineralnych w zawiesinie wodnej poprzez oznaczenie zmian jej gęstości.[TB i DM].

Słownik Azot N:
Znaczenie biofilny występujący w wodach podziemnych w fomie gazowej (N 2 ) i w związkach organicznych (→ azot organiczny) i nieorganicznych (raczej → jony amonowe, → amoniak, → jony azotynowe i → jony analiza areometryczna.
Słownik Analiza Kontrolna (Wody); Analiza Sprawdzająca:
Znaczenie wody); badanie sprawdzająca badanie wody realizowana powtórnie dla sprawdzenia uzyskanych uprzednio wyników albo badanie wody powtarzane okresowo, systematycznie, dotyczące próbek wody pobieranych z analiza areometryczna.
Słownik Azot Azotynowy:
Znaczenie Forma wyrażania stężenia azotu trójdodatniego (+3) występującego w wodach podziemnych. Obejmuje wszystkie formy azotu rozpuszczonego, gdzie azot występuje na +3 stopniu utlenienia. A.a. jest rzadko analiza areometryczna.
Słownik Analiza Szczegółowa (Wody); A. Pełna, A. Kompletna, A. Podstawowa:
Znaczenie wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa Badanie jakościowe i ilościowe składu substancji występujących w wodach i właściwości wody w dziedzinie cech fizycznych, chemicznych, organoleptycznych analiza areometryczna.
Słownik Ascenzja:
Znaczenie wstępujący) ruch wody podziemnej (regularnie z dużej głębokości) w środowisku skalnym pod wpływem różnicy wysokości hydraulicznych (zwykle przez strefy dyslokacyjne). → Źródło ascenzyjne.[SK analiza areometryczna.

Czym jest Analiza areometryczna znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: