Analiza areometryczna co to jest
Co to jest Analiza areometryczna. Wyjaśnienie metod → analizy granulometrycznej, oparta na prawie.

Czy przydatne?

Co to jest Areometryczna Analiza

Badanie areometryczna
Jedna z metod → analizy granulometrycznej, oparta na prawie Stokesa. Służąca jest do oznaczania zawartości cząstek (frakcji iłowej i pyłowej) o średnicy ziarn mniejszych od 0,07 mm, w celu określenia procentowego udziału poszczególnych frakcji w badanej próbce. Rozdzielenia skały na frakcje dokonuje się z użyciem aerometru na podstawie ustalenia prędkości opadania cząstek mineralnych w zawiesinie wodnej poprzez oznaczenie zmian jej gęstości.[TB i DM].

Czym jest Analiza areometryczna znaczenie w Słownik definicje A