Analiza sitowa; analiza co to jest
Co to jest Analiza sitowa; analiza mechaniczna. Wyjaśnienie mechaniczna Ustalenie składu.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza sitowa; analiza mechaniczna

Definicja ANALIZA SITOWA; ANALIZA MECHANICZNA: Badanie sitowa; badanie mechaniczna
Ustalenie składu granulometrycznego skały okruchowej o średnicach ziarn większych od 0,07 mm w celu określenia procentowego udziału poszczególnych frakcji w badanej próbce. Rozdzielenia skały na frakcje dokonuje się przez wstrząsanie wysuszonej próbki dzięki zestawu sit o odpowiednio zróżnicowanych wymiarach oczek. → badanie granulometryczna. [TBiDM].

Słownik Absorpcja:
Znaczenie hydrogeologii rozumiana najczęściej jako mechanizm wchłaniania gazów poprzez wody podziemne. W czasie a. następuje równomierne rozpuszczanie się gazu w wodzie. Zachodzić także mogą reakcje chemiczne analiza sitowa; analiza mechaniczna.
Słownik Azot Azotanowy:
Znaczenie Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu pięciododatniego (+5) występującego w wodach podziemnych. Obejmuje wszystkie organiczne i nieorganiczne rozpuszczone związki azotu na +5 stopniu utlenienia analiza sitowa; analiza mechaniczna.
Słownik Analiza Szczegółowa (Wody); A. Pełna, A. Kompletna, A. Podstawowa:
Znaczenie wody); a. pełna, a. kompletna, a. podstawowa Badanie jakościowe i ilościowe składu substancji występujących w wodach i właściwości wody w dziedzinie cech fizycznych, chemicznych, organoleptycznych analiza sitowa; analiza mechaniczna.
Słownik Aproksymacja Różnicowa:
Znaczenie różnicowa Sposób przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych poprzez zastąpienie wyrażeń różniczkowych ilorazami różnicowymi i rozwiązanie powstałego układu równań liniowych. Służąca w analiza sitowa; analiza mechaniczna.
Słownik Analiza Bakteriologiczna (Wody):
Znaczenie bakteriologiczna (wody) Wyniki badania albo (badanie) stanu bakteriologicznego wód użytkowych ( badanie bakteriologiczna (wody)] woda użytkowa), w tym wód podziemnych, realizowane rutynowo dla oceny analiza sitowa; analiza mechaniczna.

Czym jest Analiza sitowa; analiza znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: