Analiza sitowa; analiza co to jest
Co to jest Analiza sitowa; analiza mechaniczna. Wyjaśnienie mechaniczna Ustalenie składu.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza sitowa; analiza mechaniczna

Definicja ANALIZA SITOWA; ANALIZA MECHANICZNA: Badanie sitowa; badanie mechaniczna
Ustalenie składu granulometrycznego skały okruchowej o średnicach ziarn większych od 0,07 mm w celu określenia procentowego udziału poszczególnych frakcji w badanej próbce. Rozdzielenia skały na frakcje dokonuje się przez wstrząsanie wysuszonej próbki dzięki zestawu sit o odpowiednio zróżnicowanych wymiarach oczek. → badanie granulometryczna. [TBiDM].

Słownik Akratopegi:
Znaczenie Akratopegi Wody podziemne o mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm3 i temperaturze poniżej 20°C.[JD analiza sitowa; analiza mechaniczna.
Słownik Azot Azotynowy:
Znaczenie Forma wyrażania stężenia azotu trójdodatniego (+3) występującego w wodach podziemnych. Obejmuje wszystkie formy azotu rozpuszczonego, gdzie azot występuje na +3 stopniu utlenienia. A.a. jest rzadko analiza sitowa; analiza mechaniczna.
Słownik Analiza Systemowa W Dynamice Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamice wód podziemnych Tok postępowania badawczego, gdzie badany → mechanizm hydrogeologiczny z punktu widzenia różnych form ruchu wód podziemnych, jako przejawu współdziałania pól sił analiza sitowa; analiza mechaniczna.
Słownik Absorpcja:
Znaczenie hydrogeologii rozumiana najczęściej jako mechanizm wchłaniania gazów poprzez wody podziemne. W czasie a. następuje równomierne rozpuszczanie się gazu w wodzie. Zachodzić także mogą reakcje chemiczne analiza sitowa; analiza mechaniczna.
Słownik Azot Amonowy N-nh4:
Znaczenie Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu trójujemnego (-3). Traktowany jest jako łączna liczba azotu występującego w wodzie w formie jonów amonowych i amoniaku i innych trójujemnych specjacji tego analiza sitowa; analiza mechaniczna.

Czym jest Analiza sitowa; analiza znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: