Całkowity węgiel organiczny co to jest
Co to jest Całkowity węgiel organiczny CWO. Wyjaśnienie CWO Laboratoryjnie oznaczany parametr.

Czy przydatne?

Co to jest Całkowity węgiel organiczny CWO

Definicja CAŁKOWITY WĘGIEL ORGANICZNY CWO: Całkowity węgiel organiczny CWO
Laboratoryjnie oznaczany parametr zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami organicznymi pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Obejmuje wszystkie związki węgla, zarówno rozpuszczone, jak i zawieszone w wodzie. Oznaczenie c.w.o. bazuje zazwyczaj na utlenieniu węgla występującego w substancjach organicznych do CO2, który znaczy się ilościowo. Badaniom poddaje się niefiltrowane próbki wody, stężenie c.w.o. wyraża się w mg C/dm3. → Rozpuszczony węgiel organiczny DOC, → Substancja organiczna.[AM].

Słownik Ciężka Woda:
Znaczenie wzbogacona w ciężki izotop tlenu (18O) i wodoru (→ deuter) wskutek → frakcjonowania izotopowego. Występują one najczęściej w cząsteczkach 1HD16O i 1H218O. Kluczowym procesem, który prowadzi do całkowity węgiel organiczny cwo.
Słownik Czynnik Przesączania B:
Znaczenie przesączania B Wyznacznik wyrażający natężenie przesączania z warstwy wodonośnej do słabo przepuszczalnej albo odwrotnie, liczbowo równy kwadratowemu pierwiastkowi z iloczynu przewodności warstwy całkowity węgiel organiczny cwo.
Słownik Ciśnienie Cząstkowe; Ciśnienie Parcjalne:
Znaczenie ciśnienie parcjalne Ciśnienie jednego z gazów w mieszaninie gazów. Dla gazu doskonałego to jest ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby sam wypełniał przestrzeń, jaką całkowity węgiel organiczny cwo.
Słownik Całkowita Zawartość Substancji Rozpuszczonych:
Znaczenie substancji rozpuszczonych Oznaczany w chemii sanitarnej → parametr jakości wody, określający całość substancji rozpuszczonych w wodzie. Niekiedy niesłusznie jest utożsamiany z → mineralizacją wody całkowity węgiel organiczny cwo.
Słownik Cyjanki CN-]:
Znaczenie Toksyczne aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i kobaltem, mniej stabilne z kadmem, cynkiem, miedzią i niklem. Z reguły całkowity węgiel organiczny cwo.

Czym jest Całkowity węgiel organiczny znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: