Całkowity węgiel organiczny co to jest
Co to jest Całkowity węgiel organiczny CWO. Wyjaśnienie CWO Laboratoryjnie oznaczany parametr.

Czy przydatne?

Co to jest Całkowity węgiel organiczny CWO

Definicja CAŁKOWITY WĘGIEL ORGANICZNY CWO: Całkowity węgiel organiczny CWO
Laboratoryjnie oznaczany parametr zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami organicznymi pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Obejmuje wszystkie związki węgla, zarówno rozpuszczone, jak i zawieszone w wodzie. Oznaczenie c.w.o. bazuje zazwyczaj na utlenieniu węgla występującego w substancjach organicznych do CO2, który znaczy się ilościowo. Badaniom poddaje się niefiltrowane próbki wody, stężenie c.w.o. wyraża się w mg C/dm3. → Rozpuszczony węgiel organiczny DOC, → Substancja organiczna.[AM].

Słownik Ciśnienie P:
Znaczenie Fizyczna rozmiar skalarna charakteryzująca wartość siły działającej na jednostkę powierzchni w kierunku do niej prostopadłym (→ c. dynamiczne, → c. hydrostatyczne, → c. geostatyczne). W ogólnym całkowity węgiel organiczny cwo.
Słownik Ciśnienie Złożowe (Naft.):
Znaczenie naft.) Ciśnienie mediów znajdujących się w głębokich poziomach zbiornikowych, zbliżone do → ciśnienia hydrostatycznego ps; ono jest równe ciśnieniu wywieranemu poprzez słup wody słonej o wysokości całkowity węgiel organiczny cwo.
Słownik Czas Odnawiania Zasobów:
Znaczenie zasobów Czas potrzebny do uzupełnienia zasobów wód podziemnych do stanu pierwotnego po ich uszczupleniu w konsekwencji eksploatacji. C.o.z. zależy od warunków klimatycznych, warunków zasilania i całkowity węgiel organiczny cwo.
Słownik Ciężka Woda:
Znaczenie wzbogacona w ciężki izotop tlenu (18O) i wodoru (→ deuter) wskutek → frakcjonowania izotopowego. Występują one najczęściej w cząsteczkach 1HD16O i 1H218O. Kluczowym procesem, który prowadzi do całkowity węgiel organiczny cwo.
Słownik Ciek (Wodny):
Znaczenie powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki, strumienie, kanały), płynące (przepływające) korytem stale albo w ciągu dłuższego czasu, w relacji do wód podziemnych. C. może być drenujący całkowity węgiel organiczny cwo.

Czym jest Całkowity węgiel organiczny znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: