Chemiczna substancja co to jest
Co to jest Chemiczna substancja wskaźnikowa. Wyjaśnienie wskaźnikowa Substancja chemiczna naturalna.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnikowa Substancja Chemiczna

Definicja CHEMICZNA SUBSTANCJA WSKAŹNIKOWA: Chemiczna substancja wskaźnikowa
Substancja chemiczna naturalna albo celowo dodawana do wody, której badanie stężenia pozwala śledzić przepływ wody, dodatkowe dopływy i tak dalej Ch.s.w. jest także niekiedy traktowana jako → parametr zanieczyszczenia wód podziemnych.[AM].

Słownik Cranka-Nicholsona Schemat:
Znaczenie model Aproksymacja różnicowa równania filtracji nieustalonej (→ ruch nieustalony) polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie czasowym pośrednim pomiędzy początkiem a końcem chemiczna substancja wskaźnikowa.
Słownik Ciśnienie Subartezyjskie:
Znaczenie subartezyjskie Ciśnienie wody podziemnej w warstwie o zwierciadle napiętym powodujące podniesienie się zwierciadła wody po odwierceniu studni, nie osiągające powierzchni terenu. → Ciśnienie chemiczna substancja wskaźnikowa.
Słownik Ciśnienie Dynamiczne Pd, Hd:
Znaczenie dynamiczne pd, Hd Dodatkowe ciśnienie pd, uzupełniające → ciśnienie hydrostatyczne, wywierane na szkielet skalny poprzez wodę albo inny płyn w ruchu. Jest równe połowie iloczynu gęstości płynu i chemiczna substancja wskaźnikowa.
Słownik Ciśnienie Osmotyczne:
Znaczenie osmotyczne Ciśnienie powstające na granicy roztworu i czystego rozpuszczalnika albo dwóch roztworów o różnym stężeniu przedzielonych błoną półprzepuszczalną. C.o. jest skierowane od roztworu o chemiczna substancja wskaźnikowa.
Słownik Cyjanki CN-]:
Znaczenie Toksyczne aniony o właściwościach ligandów, tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i kobaltem, mniej stabilne z kadmem, cynkiem, miedzią i niklem. Z reguły chemiczna substancja wskaźnikowa.

Czym jest Chemiczna substancja znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: