Chemiczna substancja co to jest
Co to jest Chemiczna substancja wskaźnikowa. Wyjaśnienie wskaźnikowa Substancja chemiczna naturalna.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnikowa Substancja Chemiczna

Definicja CHEMICZNA SUBSTANCJA WSKAŹNIKOWA: Chemiczna substancja wskaźnikowa
Substancja chemiczna naturalna albo celowo dodawana do wody, której badanie stężenia pozwala śledzić przepływ wody, dodatkowe dopływy i tak dalej Ch.s.w. jest także niekiedy traktowana jako → parametr zanieczyszczenia wód podziemnych.[AM].

Słownik Czynniki Kształtujące Warunki Hydrogeologiczne W Basenach Sedymentacyjnych:
Znaczenie kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych Warunki hydrogeologiczne basenów sedymentacyjnych są kształtowane raczej poprzez takie czynniki, jak: budowa strukturalna chemiczna substancja wskaźnikowa.
Słownik Cykl Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego chemiczna substancja wskaźnikowa.
Słownik Cranka-Nicholsona Schemat:
Znaczenie model Aproksymacja różnicowa równania filtracji nieustalonej (→ ruch nieustalony) polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie czasowym pośrednim pomiędzy początkiem a końcem chemiczna substancja wskaźnikowa.
Słownik Chmura Zanieczyszczeń; Obłok:
Znaczenie zanieczyszczeń; obłok Zanieczyszczenie emitowane poprzez ognisko zanieczyszczeń i rozprzestrzeniające się w formie podobnej do chmury w strumieniu wód podziemnych (ryc. 14). → Ognisko chemiczna substancja wskaźnikowa.
Słownik Całkowita Zawartość Substancji Rozpuszczonych:
Znaczenie substancji rozpuszczonych Oznaczany w chemii sanitarnej → parametr jakości wody, określający całość substancji rozpuszczonych w wodzie. Niekiedy niesłusznie jest utożsamiany z → mineralizacją wody chemiczna substancja wskaźnikowa.

Czym jest Chemiczna substancja znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: