Chemiczna substancja co to jest
Co to jest Chemiczna substancja wskaźnikowa. Wyjaśnienie wskaźnikowa Substancja chemiczna naturalna.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnikowa Substancja Chemiczna

Definicja CHEMICZNA SUBSTANCJA WSKAŹNIKOWA: Chemiczna substancja wskaźnikowa
Substancja chemiczna naturalna albo celowo dodawana do wody, której badanie stężenia pozwala śledzić przepływ wody, dodatkowe dopływy i tak dalej Ch.s.w. jest także niekiedy traktowana jako → parametr zanieczyszczenia wód podziemnych.[AM].

Słownik Ciśnienie Artezyjskie:
Znaczenie artezyjskie Ciśnienie w warstwie wodonośnej (→ wody podziemne naporowe) przykrytej utworami nieprzepuszczalnymi, wynikające z różnicy wysokości występowania zwierciadła wody w obszarze zasilającym chemiczna substancja wskaźnikowa.
Słownik Ciśnienie Subartezyjskie:
Znaczenie subartezyjskie Ciśnienie wody podziemnej w warstwie o zwierciadle napiętym powodujące podniesienie się zwierciadła wody po odwierceniu studni, nie osiągające powierzchni terenu. → Ciśnienie chemiczna substancja wskaźnikowa.
Słownik Cykl Pompowania Badawczego:
Znaczenie badawczego Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego chemiczna substancja wskaźnikowa.
Słownik Czas Odnawiania Zasobów:
Znaczenie zasobów Czas potrzebny do uzupełnienia zasobów wód podziemnych do stanu pierwotnego po ich uszczupleniu w konsekwencji eksploatacji. C.o.z. zależy od warunków klimatycznych, warunków zasilania i chemiczna substancja wskaźnikowa.
Słownik Ciek (Wodny):
Znaczenie powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki, strumienie, kanały), płynące (przepływające) korytem stale albo w ciągu dłuższego czasu, w relacji do wód podziemnych. C. może być drenujący chemiczna substancja wskaźnikowa.

Czym jest Chemiczna substancja znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: