Chmura zanieczyszczeń; obłok co to jest
Co to jest Chmura zanieczyszczeń; obłok. Wyjaśnienie Zanieczyszczenie emitowane poprzez ognisko.

Czy przydatne?

Co to jest Obłok Zanieczyszczeń Chmura

Definicja CHMURA ZANIECZYSZCZEŃ; OBŁOK: Chmura zanieczyszczeń; obłok
Zanieczyszczenie emitowane poprzez ognisko zanieczyszczeń i rozprzestrzeniające się w formie podobnej do chmury w strumieniu wód podziemnych (ryc. 14). → Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.[SW]Ryc. 14. Chmury zanieczyszczeń wód podziemnych po ok. 640 dniach migracji w funkcji odległości od ogniska zanieczyszczeń (wg Roberts i in., 1986) Chmury tetrachloroetenu (PCE) i czterochlorku węgla (CTET) są opóźnione w porównaniu do chlorków (Cl) w konsekwencji sorpcji (por. → współczynnik opóźnienia); izolinie stężenia PCE i CTET wzrastają co 0,1 g/dm3, począwszy od zewnętrznej (0,1 g/dm3). Izolinie Cl wzrastają co 5 mg/dm3 od zewnętrznej (10 mg/dm3).

Słownik Czas Odnawiania Zasobów:
Znaczenie zasobów Czas potrzebny do uzupełnienia zasobów wód podziemnych do stanu pierwotnego po ich uszczupleniu w konsekwencji eksploatacji. C.o.z. zależy od warunków klimatycznych, warunków zasilania i chmura zanieczyszczeń; obłok.
Słownik Collinsa Wykres:
Znaczenie Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe kolumny: w pierwszej odwzorowuje się stężenia anionów, a w drugiej kationów (w mval/dm3). Sposób prosta, dosyć szybka, łatwo chmura zanieczyszczeń; obłok.
Słownik Ciśnienie P:
Znaczenie Fizyczna rozmiar skalarna charakteryzująca wartość siły działającej na jednostkę powierzchni w kierunku do niej prostopadłym (→ c. dynamiczne, → c. hydrostatyczne, → c. geostatyczne). W ogólnym chmura zanieczyszczeń; obłok.
Słownik Ciśnienie Subartezyjskie:
Znaczenie subartezyjskie Ciśnienie wody podziemnej w warstwie o zwierciadle napiętym powodujące podniesienie się zwierciadła wody po odwierceniu studni, nie osiągające powierzchni terenu. → Ciśnienie chmura zanieczyszczeń; obłok.
Słownik Czynniki Kształtujące Warunki Hydrogeologiczne W Basenach Sedymentacyjnych:
Znaczenie kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych Warunki hydrogeologiczne basenów sedymentacyjnych są kształtowane raczej poprzez takie czynniki, jak: budowa strukturalna chmura zanieczyszczeń; obłok.

Czym jest Chmura zanieczyszczeń; obłok znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: