Chmura zanieczyszczeń; obłok co to jest
Co to jest Chmura zanieczyszczeń; obłok. Wyjaśnienie Zanieczyszczenie emitowane poprzez ognisko.

Czy przydatne?

Co to jest Obłok Zanieczyszczeń Chmura

Definicja CHMURA ZANIECZYSZCZEŃ; OBŁOK: Chmura zanieczyszczeń; obłok
Zanieczyszczenie emitowane poprzez ognisko zanieczyszczeń i rozprzestrzeniające się w formie podobnej do chmury w strumieniu wód podziemnych (ryc. 14). → Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.[SW]Ryc. 14. Chmury zanieczyszczeń wód podziemnych po ok. 640 dniach migracji w funkcji odległości od ogniska zanieczyszczeń (wg Roberts i in., 1986) Chmury tetrachloroetenu (PCE) i czterochlorku węgla (CTET) są opóźnione w porównaniu do chlorków (Cl) w konsekwencji sorpcji (por. → współczynnik opóźnienia); izolinie stężenia PCE i CTET wzrastają co 0,1 g/dm3, począwszy od zewnętrznej (0,1 g/dm3). Izolinie Cl wzrastają co 5 mg/dm3 od zewnętrznej (10 mg/dm3).

Słownik Ciężka Woda:
Znaczenie wzbogacona w ciężki izotop tlenu (18O) i wodoru (→ deuter) wskutek → frakcjonowania izotopowego. Występują one najczęściej w cząsteczkach 1HD16O i 1H218O. Kluczowym procesem, który prowadzi do chmura zanieczyszczeń; obłok.
Słownik Ciśnienie Hydrostatyczne Ps:
Znaczenie hydrostatyczne ps Ciśnienie wywierane poprzez płyn w spoczynku na otaczające środowisko, na przykład szkielet skalny. W warstwach wodonośnych, gdzie szybkość wody jest bardzo mała, czyli → ciśnienie chmura zanieczyszczeń; obłok.
Słownik Ciek (Wodny):
Znaczenie powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki, strumienie, kanały), płynące (przepływające) korytem stale albo w ciągu dłuższego czasu, w relacji do wód podziemnych. C. może być drenujący chmura zanieczyszczeń; obłok.
Słownik Całkowity Węgiel Organiczny CWO:
Znaczenie organiczny CWO Laboratoryjnie oznaczany parametr zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami organicznymi pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Obejmuje wszystkie związki węgla, zarówno chmura zanieczyszczeń; obłok.
Słownik Collinsa Wykres:
Znaczenie Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe kolumny: w pierwszej odwzorowuje się stężenia anionów, a w drugiej kationów (w mval/dm3). Sposób prosta, dosyć szybka, łatwo chmura zanieczyszczeń; obłok.

Czym jest Chmura zanieczyszczeń; obłok znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: