Chmura zanieczyszczeń; obłok co to jest
Co to jest CHMURA ZANIECZYSZCZEŃ; OBŁOK. Wyjaśnienie Zanieczyszczenie emitowane poprzez ognisko.

Czy przydatne?

Co to jest Obłok Zanieczyszczeń Chmura

Definicja CHMURA ZANIECZYSZCZEŃ; OBŁOK: Chmura zanieczyszczeń; obłok
Zanieczyszczenie emitowane poprzez ognisko zanieczyszczeń i rozprzestrzeniające się w formie podobnej do chmury w strumieniu wód podziemnych (ryc. 14). → Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.[SW]Ryc. 14. Chmury zanieczyszczeń wód podziemnych po ok. 640 dniach migracji w funkcji odległości od ogniska zanieczyszczeń (wg Roberts i in., 1986) Chmury tetrachloroetenu (PCE) i czterochlorku węgla (CTET) są opóźnione w porównaniu do chlorków (Cl) w konsekwencji sorpcji (por. → współczynnik opóźnienia); izolinie stężenia PCE i CTET wzrastają co 0,1 g/dm3, począwszy od zewnętrznej (0,1 g/dm3). Izolinie Cl wzrastają co 5 mg/dm3 od zewnętrznej (10 mg/dm3).

Słownik Chlorki:
Znaczenie Kolokwialnie stosowana nazwa jonów chlorkowych występujących w wodach naturalnych. → Woda chlorkowa, → Jon chlorkowy Cl-. 2. Sole kwasu solnego HCl – w tym liczne minerały, na przykład halit.[AM chmura zanieczyszczeń; obłok co znaczy.
Słownik Ciśnienie Dynamiczne Pd, Hd:
Znaczenie dynamiczne pd, Hd Dodatkowe ciśnienie pd, uzupełniające → ciśnienie hydrostatyczne, wywierane na szkielet skalny poprzez wodę albo inny płyn w ruchu. Jest równe połowie iloczynu gęstości płynu i chmura zanieczyszczeń; obłok krzyżówka.
Słownik Ciężka Woda:
Znaczenie wzbogacona w ciężki izotop tlenu (18O) i wodoru (→ deuter) wskutek → frakcjonowania izotopowego. Występują one najczęściej w cząsteczkach 1HD16O i 1H218O. Kluczowym procesem, który prowadzi do chmura zanieczyszczeń; obłok co to jest.
Słownik Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu ChZT:
Znaczenie zapotrzebowanie tlenu ChZT Umowny, laboratoryjnie oznaczany parametr jakości wody. Ustala liczba tlenu (w mg) pobraną z utleniacza chemicznego (dwuchromianu albo nadmanganianu potasu) potrzebną do chmura zanieczyszczeń; obłok słownik.
Słownik Czynniki Kształtujące Warunki Hydrogeologiczne W Basenach Sedymentacyjnych:
Znaczenie kształtujące warunki hydrogeologiczne w basenach sedymentacyjnych Warunki hydrogeologiczne basenów sedymentacyjnych są kształtowane raczej poprzez takie czynniki, jak: budowa strukturalna chmura zanieczyszczeń; obłok czym jest.

Czym jest Chmura zanieczyszczeń; obłok znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: