Cykl pompowania badawczego co to jest
Co to jest Cykl pompowania badawczego. Wyjaśnienie Ciąg następujących po sobie w określonej.

Czy przydatne?

Co to jest Badawczego Pompowania Cykl

Definicja CYKL POMPOWANIA BADAWCZEGO: Cykl pompowania badawczego
Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego (pomiarowego) i trzy etapy → wznoszenia, wzniosu zwierciadła wody podziemnej. Jeżeli c.p.b. przebiega bez przerw, co regularnie ma miejsce, mamy tylko jedną fazę wznoszenia. etapy w c.p.b. obejmują okresy pompowania przy stałej wydajności (Q1, Q2...) i przy stałej depresji (s1, s2...) (ryc. 17). → |Stójka w pompowaniu, wierceniu, → Pompowanie badawcze.[AK]Ryc. 17. Przebieg pompowania badawczego, charakterystyka studni.

Słownik Chlorofluorowęgle CFC; Freony (Nazwa Handl.):
Znaczenie CFC; freony (nazwa handl.) Pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych. Przykłady: fluorotrójchlorometan (CFCl3-F11), dwufluorodwuchlorometan (CF2Cl 2 - F12), trójfluorochlorometan (CF3 Cl-F13 cykl pompowania badawczego.
Słownik Czynnik Przesączania B:
Znaczenie przesączania B Wyznacznik wyrażający natężenie przesączania z warstwy wodonośnej do słabo przepuszczalnej albo odwrotnie, liczbowo równy kwadratowemu pierwiastkowi z iloczynu przewodności warstwy cykl pompowania badawczego.
Słownik Ciśnienie P:
Znaczenie Fizyczna rozmiar skalarna charakteryzująca wartość siły działającej na jednostkę powierzchni w kierunku do niej prostopadłym (→ c. dynamiczne, → c. hydrostatyczne, → c. geostatyczne). W ogólnym cykl pompowania badawczego.
Słownik Cranka-Nicholsona Schemat:
Znaczenie model Aproksymacja różnicowa równania filtracji nieustalonej (→ ruch nieustalony) polegająca na obliczaniu wartości ilorazu różnicowego ΔH/Δt w punkcie czasowym pośrednim pomiędzy początkiem a końcem cykl pompowania badawczego.
Słownik Ciśnienie Złożowe (Naft.):
Znaczenie naft.) Ciśnienie mediów znajdujących się w głębokich poziomach zbiornikowych, zbliżone do → ciśnienia hydrostatycznego ps; ono jest równe ciśnieniu wywieranemu poprzez słup wody słonej o wysokości cykl pompowania badawczego.

Czym jest Cykl pompowania badawczego znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: