Cykl pompowania badawczego co to jest
Co to jest Cykl pompowania badawczego. Wyjaśnienie Ciąg następujących po sobie w określonej.

Czy przydatne?

Co to jest Badawczego Pompowania Cykl

Definicja CYKL POMPOWANIA BADAWCZEGO: Cykl pompowania badawczego
Ciąg następujących po sobie w określonej kolejności faz pompowania badawczego w momencie t, obejmuje zazwyczaj fazę pompowania oczyszczającego (wstępnego), trzy etapy pompowania badawczego (pomiarowego) i trzy etapy → wznoszenia, wzniosu zwierciadła wody podziemnej. Jeżeli c.p.b. przebiega bez przerw, co regularnie ma miejsce, mamy tylko jedną fazę wznoszenia. etapy w c.p.b. obejmują okresy pompowania przy stałej wydajności (Q1, Q2...) i przy stałej depresji (s1, s2...) (ryc. 17). → |Stójka w pompowaniu, wierceniu, → Pompowanie badawcze.[AK]Ryc. 17. Przebieg pompowania badawczego, charakterystyka studni.

Słownik Ciśnienie P:
Znaczenie Fizyczna rozmiar skalarna charakteryzująca wartość siły działającej na jednostkę powierzchni w kierunku do niej prostopadłym (→ c. dynamiczne, → c. hydrostatyczne, → c. geostatyczne). W ogólnym cykl pompowania badawczego.
Słownik Czas Przebywania Wody W Systemie RT:
Znaczenie wody w systemie RT Średni czas dopływu cząsteczki wody od powierzchni terenu do danego punktu w systemie (warstwie wodonośnej). Linia łącząca punkty o jednakowym czasie dopływu to → izochrona. Wymiar cykl pompowania badawczego.
Słownik Chlorki:
Znaczenie Kolokwialnie stosowana nazwa jonów chlorkowych występujących w wodach naturalnych. → Woda chlorkowa, → Jon chlorkowy Cl-. 2. Sole kwasu solnego HCl – w tym liczne minerały, na przykład halit.[AM cykl pompowania badawczego.
Słownik Czynniki Formujące Skład Chemiczny Wód Kopalnianych:
Znaczenie skład chemiczny wód kopalnianych Skład chemiczny wód kopalnianych kształtują dwie fundamentalne ekipy czynników: budowa geologiczna i działalność górnicza. Rozpatrując czynniki geologiczne należy cykl pompowania badawczego.
Słownik Ciśnienie Osmotyczne:
Znaczenie osmotyczne Ciśnienie powstające na granicy roztworu i czystego rozpuszczalnika albo dwóch roztworów o różnym stężeniu przedzielonych błoną półprzepuszczalną. C.o. jest skierowane od roztworu o cykl pompowania badawczego.

Czym jest Cykl pompowania badawczego znaczenie w Słownik definicje C

  • Dodano:
  • Autor: