Hel He co to jest
Co to jest Hel He. Wyjaśnienie najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są.

Czy przydatne?

Co to jest He Hel

Definicja HEL HE: Hel He
Gaz szlachetny najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są spotykane w wodach podziemnych występujących na znaczących głębokościach w szczelnych strukturach. W przypadkach takich liczba h. i relacja jego stężeń do stężeń innych gazów pozwalają szacować → wiek wody podziemnej (ryc. 32) → Gazy szlachetne.Ryc. 30. Zawartość helu w wodach podziemnych w okresie poprzedzającym i w czasie trzęsień ziemi (wg Kissin, 1980)1 – tło helowe charakterystyczne dla okresów bez trzęsień, 2 – daty trzęsień ziemi, 3 – stężenie helu w wodach podziemnych.

Słownik Hipoteza Continuum:
Znaczenie H.c. jest uzasadnieniem opisu dyskretnych → mechanizmów hydrogeologicznych dzięki różniczkowych równań cząstkowych z wykorzystaniem teorii pola prędkości filtracji i → pola hydrogeochemicznego hel he.
Słownik Hydrogeologia Górnicza:
Znaczenie górnicza H.g. jest specjalnością z pogranicza hydrogeologii i górnictwa, której zadaniem jest tworzenie racjonalnych, naukowych podstaw dla podejmowania decyzji i działań optymalizujących hel he.
Słownik Hydrosfera:
Znaczenie hydrosfera Przestrzeń na kuli ziemskiej i wokół niej, gdzie znajduje się woda we wszystkich stanach skupienia. H. obejmuje litosferę, biosferę i znaczącą część atmosfery.[SK hel he.
Słownik Hydrogeologia Regionalna:
Znaczenie regionalna Dział hydrogeologii zajmujący się analizą → warunków hydrogeologicznych w → regionach hydrogeologicznych, geograficznych albo administracyjnych. Badanie ta dotyczy: warunków hel he.
Słownik Hydroizopieza:
Znaczenie linia łącząca punkty jednakowego ciśnienia piezometrycznego (→ piezometr), stąd wyraża inną rozmiar niż linia jednakowej wysokości hydraulicznej, a więc → hydroizohipsa. Znając wartość h., wartość hel he.

Czym jest Hel He znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: