Hel He co to jest
Co to jest Hel He. Wyjaśnienie najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są.

Czy przydatne?

Co to jest He Hel

Definicja HEL HE: Hel He
Gaz szlachetny najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są spotykane w wodach podziemnych występujących na znaczących głębokościach w szczelnych strukturach. W przypadkach takich liczba h. i relacja jego stężeń do stężeń innych gazów pozwalają szacować → wiek wody podziemnej (ryc. 32) → Gazy szlachetne.Ryc. 30. Zawartość helu w wodach podziemnych w okresie poprzedzającym i w czasie trzęsień ziemi (wg Kissin, 1980)1 – tło helowe charakterystyczne dla okresów bez trzęsień, 2 – daty trzęsień ziemi, 3 – stężenie helu w wodach podziemnych.

Słownik Hydroizolinia:
Znaczenie na mapie albo przekroju łącząca punkty jednakowych cech, równych stanów wód podziemnych wyrażonych liczbowo; wszystkie terminy zaczynają się od hydroizo-: poziom odniesienia, położenia, wysokości – hel he.
Słownik Hipoteza Continuum:
Znaczenie H.c. jest uzasadnieniem opisu dyskretnych → mechanizmów hydrogeologicznych dzięki różniczkowych równań cząstkowych z wykorzystaniem teorii pola prędkości filtracji i → pola hydrogeochemicznego hel he.
Słownik Hydrogeologia Stosowana:
Znaczenie służąca Dział hydrogeologii zajmujący się wodami podziemnymi z punktu widzenia możliwości ich zastosowania poprzez ustalonych użytkowników albo umożliwienia działalności człowieka w określonym hel he.
Słownik Hydrosfera:
Znaczenie hydrosfera Przestrzeń na kuli ziemskiej i wokół niej, gdzie znajduje się woda we wszystkich stanach skupienia. H. obejmuje litosferę, biosferę i znaczącą część atmosfery.[SK hel he.
Słownik Hydrogram Źródła:
Znaczenie Wykres albo inna reprezentacja (na przykład tabela) przebiegu zmian kosztów, stanów i/ albo innych charakterystyk źródła zmiennych w momencie. Przy analizie hydrogramu wydatku, w okresie zasilania hel he.

Czym jest Hel He znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: