Hel He co to jest
Co to jest Hel He. Wyjaśnienie najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są.

Czy przydatne?

Co to jest He Hel

Definicja HEL HE: Hel He
Gaz szlachetny najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są spotykane w wodach podziemnych występujących na znaczących głębokościach w szczelnych strukturach. W przypadkach takich liczba h. i relacja jego stężeń do stężeń innych gazów pozwalają szacować → wiek wody podziemnej (ryc. 32) → Gazy szlachetne.Ryc. 30. Zawartość helu w wodach podziemnych w okresie poprzedzającym i w czasie trzęsień ziemi (wg Kissin, 1980)1 – tło helowe charakterystyczne dla okresów bez trzęsień, 2 – daty trzęsień ziemi, 3 – stężenie helu w wodach podziemnych.

Słownik Hydroizolinia:
Znaczenie na mapie albo przekroju łącząca punkty jednakowych cech, równych stanów wód podziemnych wyrażonych liczbowo; wszystkie terminy zaczynają się od hydroizo-: poziom odniesienia, położenia, wysokości – hel he.
Słownik Hydrologia:
Znaczenie o środowisku wodnym ze szczególnym uwzględnieniem → obiegu wody w przyrodzie i mechanizmów związanych z tym obiegiem. Model (ryc. 34) wskazuje poziom dokładności prac badawczych, dziedziny i zakres hel he.
Słownik Hazena Liczba:
Znaczenie Hazena liczba Liczba określająca intensywność barwy wody w skali platynowej. → Barwa wody.[AM hel he.
Słownik Hydrogeologia Złożowa:
Znaczenie złożowa Dział hydrogeologii zajmujący się wodami złożowymi, regularnie zaliczany do → hydrogeologii górniczej. H.z. ma za zadanie ustalenie warunków hydrogeologicznych rozpoznawanych złóż i ocenę hel he.
Słownik Hydrowęzeł; Węzeł Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Zespół otworów hydrogeologicznych: studni i otworów obserwacyjnych. W h. wykonuje się → pompowanie badawcze (ryc. 35).[AK] Ryc. 35. Typowe hydrowęzły: studnia (czarna kropka) i hel he.

Czym jest Hel He znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: