Hydratacja; uwodnienie co to jest
Co to jest Hydratacja; uwodnienie, uwadnianie. Wyjaśnienie uwadnianie 1. Mechanizm powszechnie.

Czy przydatne?

Co to jest Uwadnianie Uwodnienie Hydratacja

Definicja HYDRATACJA; UWODNIENIE, UWADNIANIE: Hydratacja; uwodnienie, uwadnianie
1. Mechanizm powszechnie zachodzący w wodach podziemnych, opierający na przyłączaniu cząsteczek wody do znajdujących się w roztworze wodnym jonów i cząsteczek. H. obejmuje w pewnym stopniu wszystkie substancje znajdujące się w wodzie, zmieniając ich właściwości migracyjne i równowagi hydrogeochemiczne zachodzące w wodach podziemnych. Jako sukces h. wokół jonów i różnego rodzaju cząsteczek są utworzone otoczki hydratacyjne, których grubość (liczba uporządkowanych warstw cząsteczek wody) zależy od ładunku jonu podlegającego hydratacji i od mineralizacji wody (ryc. 33). 2. Mechanizm uwadniania (przyłączania cząsteczek wody) do minerałów i innych związków chemicznych.[AM]Ryc. 33. Tworzenie się otoczek hydratacyjnych wokół jonów; ułożenie dipoli wody wokół dużego kationu o małym ładunku (a) i małego kationu o sporym ładunku (b).

Słownik Hydrozol:
Znaczenie koloidalny typu zolu, dla którego ośrodkiem rozpraszającym jest woda. Wszystkie zole spotykane w wodach powierzchniowych i podziemnych mają więc charakter hydrozoli, aczkolwiek w skrócie stosuje się hydratacja; uwodnienie, uwadnianie.
Słownik Hydrogeologia Regionalna:
Znaczenie regionalna Dział hydrogeologii zajmujący się analizą → warunków hydrogeologicznych w → regionach hydrogeologicznych, geograficznych albo administracyjnych. Badanie ta dotyczy: warunków hydratacja; uwodnienie, uwadnianie.
Słownik Hydrogeologia Górnicza:
Znaczenie górnicza H.g. jest specjalnością z pogranicza hydrogeologii i górnictwa, której zadaniem jest tworzenie racjonalnych, naukowych podstaw dla podejmowania decyzji i działań optymalizujących hydratacja; uwodnienie, uwadnianie.
Słownik Hydrogeologia Złożowa:
Znaczenie złożowa Dział hydrogeologii zajmujący się wodami złożowymi, regularnie zaliczany do → hydrogeologii górniczej. H.z. ma za zadanie ustalenie warunków hydrogeologicznych rozpoznawanych złóż i ocenę hydratacja; uwodnienie, uwadnianie.
Słownik Hydrogeologia:
Znaczenie Edukacja o → wodach podziemnych i o procesach wzajemnego oddziaływania podziemnej → hydrosfery, litosfery, atmosfery, biosfery i człowieka. Gdyż występowanie i cechy wody podziemnej są ściśle hydratacja; uwodnienie, uwadnianie.

Czym jest Hydratacja; uwodnienie znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: