Hydratacja; uwodnienie co to jest
Co to jest Hydratacja; uwodnienie, uwadnianie. Wyjaśnienie uwadnianie 1. Mechanizm powszechnie.

Czy przydatne?

Co to jest Uwadnianie Uwodnienie Hydratacja

Definicja HYDRATACJA; UWODNIENIE, UWADNIANIE: Hydratacja; uwodnienie, uwadnianie
1. Mechanizm powszechnie zachodzący w wodach podziemnych, opierający na przyłączaniu cząsteczek wody do znajdujących się w roztworze wodnym jonów i cząsteczek. H. obejmuje w pewnym stopniu wszystkie substancje znajdujące się w wodzie, zmieniając ich właściwości migracyjne i równowagi hydrogeochemiczne zachodzące w wodach podziemnych. Jako sukces h. wokół jonów i różnego rodzaju cząsteczek są utworzone otoczki hydratacyjne, których grubość (liczba uporządkowanych warstw cząsteczek wody) zależy od ładunku jonu podlegającego hydratacji i od mineralizacji wody (ryc. 33). 2. Mechanizm uwadniania (przyłączania cząsteczek wody) do minerałów i innych związków chemicznych.[AM]Ryc. 33. Tworzenie się otoczek hydratacyjnych wokół jonów; ułożenie dipoli wody wokół dużego kationu o małym ładunku (a) i małego kationu o sporym ładunku (b).

Słownik Hydrogeologia Stosowana:
Znaczenie służąca Dział hydrogeologii zajmujący się wodami podziemnymi z punktu widzenia możliwości ich zastosowania poprzez ustalonych użytkowników albo umożliwienia działalności człowieka w określonym hydratacja; uwodnienie, uwadnianie.
Słownik Hydrogeologia Złożowa:
Znaczenie złożowa Dział hydrogeologii zajmujący się wodami złożowymi, regularnie zaliczany do → hydrogeologii górniczej. H.z. ma za zadanie ustalenie warunków hydrogeologicznych rozpoznawanych złóż i ocenę hydratacja; uwodnienie, uwadnianie.
Słownik Hydroizolinia:
Znaczenie na mapie albo przekroju łącząca punkty jednakowych cech, równych stanów wód podziemnych wyrażonych liczbowo; wszystkie terminy zaczynają się od hydroizo-: poziom odniesienia, położenia, wysokości – hydratacja; uwodnienie, uwadnianie.
Słownik Hydrogeologia:
Znaczenie Edukacja o → wodach podziemnych i o procesach wzajemnego oddziaływania podziemnej → hydrosfery, litosfery, atmosfery, biosfery i człowieka. Gdyż występowanie i cechy wody podziemnej są ściśle hydratacja; uwodnienie, uwadnianie.
Słownik Hydrogeochemia:
Znaczenie Edukacja przyrodnicza o charakterze fundamentalnym i stosowanym. Zajmuje się składem chemicznym wód podziemnych i jego genezą, procesami powodującymi przemiany chemizmu wód podziemnych i hydratacja; uwodnienie, uwadnianie.

Czym jest Hydratacja; uwodnienie znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: