Hydroizohipsa Linia równych co to jest
Co to jest Hydroizohipsa, Linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna.

Czy przydatne?

Co to jest Hydroizohipsa, Linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna

Definicja HYDROIZOHIPSA, LINIA RÓWNYCH WYSOKOŚCI HYDRAULICZNYCH, LINIA EKWIPOTENCJALNA: Hydroizohipsa, Linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna
Linia łącząca punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej w warstwie wodonośnej (systemie). Układ hydroizohips jest więc mapą morfologii → zwierciadła wody podziemnej. W warstwie izotropowej, w strumieniu ustalonym, linie te z → liniami prądu tworzą siatkę ortogonalną, jest to styczne do linii prądu i do h. w punkcie ich przecięcia są do siebie prostopadłe. W razie wód zwyczajnych (niezmineralizowanych) o gęstości ρ = const, gdy poziomem odniesienia jest poziom morza, chodzi tu o rzędne zwierciadła wody.[TM].

Słownik Hydrogram Przepływu:
Znaczenie Krzywa obrazująca rozmiar natężenia przepływu wód w określonym przekroju w relacji do czasu, zazwyczaj w ciągu roku hydrologicznego. Na podstawie hydrogramu (rozbiór, rozdział hydrogramu) można hydroizohipsa, linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna.
Słownik Hydrogeologia Rolnicza:
Znaczenie rolnicza Dział hydrogeologii stosowanej (praktycznej) zajmujący się wodami strefy aeracji i płytkimi wodami podziemnymi przez wzgląd na rolniczymi melioracjami wodnymi, drenażem, nawodnieniem i hydroizohipsa, linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna.
Słownik Hel He:
Znaczenie szlachetny najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są spotykane w wodach podziemnych występujących na znaczących głębokościach w szczelnych strukturach. W przypadkach takich hydroizohipsa, linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna.
Słownik Hydroizopieza:
Znaczenie linia łącząca punkty jednakowego ciśnienia piezometrycznego (→ piezometr), stąd wyraża inną rozmiar niż linia jednakowej wysokości hydraulicznej, a więc → hydroizohipsa. Znając wartość h., wartość hydroizohipsa, linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna.
Słownik Hydratacja; Uwodnienie, Uwadnianie:
Znaczenie uwodnienie, uwadnianie 1. Mechanizm powszechnie zachodzący w wodach podziemnych, opierający na przyłączaniu cząsteczek wody do znajdujących się w roztworze wodnym jonów i cząsteczek. H. obejmuje w hydroizohipsa, linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna.

Czym jest Hydroizohipsa, Linia równych znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: