Hydroizolinia co to jest
Co to jest Hydroizolinia. Wyjaśnienie albo przekroju łącząca punkty jednakowych cech, równych.

Czy przydatne?

Co to jest Hydroizolinia

Definicja HYDROIZOLINIA: Hydroizolinia
Linia na mapie albo przekroju łącząca punkty jednakowych cech, równych stanów wód podziemnych wyrażonych liczbowo; wszystkie terminy zaczynają się od hydroizo-: poziom odniesienia, położenia, wysokości – -hipsa, ciśnienie – -pieza, głębokość – -bata; miąższość – -pacha, szybkość ruchu – -tacha, temperatura – -terma, zasolenie – -halina, czas (na przykład przesączania) – -chrona, podziemne odpływy jednostkowe – -reja, opad – -hieta, różnica stanów (((na przykład obniżeń w określonym czasie stanów wód podziemnych, wzrostu zasolenia i tym podobne).[AK].

Słownik Hydrogeologia Kopalniana:
Znaczenie kopalniana Dział hydrogeologii zajmujący się podziemnymi → wodami złożowymi występującymi w obrębie eksploatowanych złóż surowców mineralnych, z punktu widzenia górnictwa. Do podstawowych zadań h.k hydroizolinia.
Słownik Humifikacja:
Znaczenie Stopniowy rozkład substancji organicznej przebiegający w warunkach lądowych, przy aktywnym udziale bakterii i niektórych roztoczy, w środowisku wilgotnym i umiarkowanym dostępie tlenu. Wskutek tego hydroizolinia.
Słownik Hydrogeotermia:
Znaczenie Dział geotermii, który zajmuje się przestrzennymi i czasowymi zmianami temperatury i termicznych właściwości wód podziemnych. H. znajduje wykorzystanie między innymi w → hydrogeologii środowiskowej hydroizolinia.
Słownik Hydrosfera:
Znaczenie hydrosfera Przestrzeń na kuli ziemskiej i wokół niej, gdzie znajduje się woda we wszystkich stanach skupienia. H. obejmuje litosferę, biosferę i znaczącą część atmosfery.[SK hydroizolinia.
Słownik Hydroizobata:
Znaczenie Hydroizobata Linia na mapie łącząca punkty o jednakowej głębokości do zwierciadła wody podziemnej. W językach obcych częściej wykorzystuje się definicja izobaty. → Izobata.[TM hydroizolinia.

Czym jest Hydroizolinia znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: