Hydroizolinia co to jest
Co to jest Hydroizolinia. Wyjaśnienie albo przekroju łącząca punkty jednakowych cech, równych.

Czy przydatne?

Co to jest Hydroizolinia

Definicja HYDROIZOLINIA: Hydroizolinia
Linia na mapie albo przekroju łącząca punkty jednakowych cech, równych stanów wód podziemnych wyrażonych liczbowo; wszystkie terminy zaczynają się od hydroizo-: poziom odniesienia, położenia, wysokości – -hipsa, ciśnienie – -pieza, głębokość – -bata; miąższość – -pacha, szybkość ruchu – -tacha, temperatura – -terma, zasolenie – -halina, czas (na przykład przesączania) – -chrona, podziemne odpływy jednostkowe – -reja, opad – -hieta, różnica stanów (((na przykład obniżeń w określonym czasie stanów wód podziemnych, wzrostu zasolenia i tym podobne).[AK].

Słownik Hydroizopacha:
Znaczenie na mapie łącząca punkty o jednakowej miąższości (mierzonej w pionie) określonej warstwy albo ustalonych warstw wodonośnych. W językach zachodnich częściej jest stosowane definicja → izopacha.[TM hydroizolinia.
Słownik Hydrogram Źródła:
Znaczenie Wykres albo inna reprezentacja (na przykład tabela) przebiegu zmian kosztów, stanów i/ albo innych charakterystyk źródła zmiennych w momencie. Przy analizie hydrogramu wydatku, w okresie zasilania hydroizolinia.
Słownik Hydratacja; Uwodnienie, Uwadnianie:
Znaczenie uwodnienie, uwadnianie 1. Mechanizm powszechnie zachodzący w wodach podziemnych, opierający na przyłączaniu cząsteczek wody do znajdujących się w roztworze wodnym jonów i cząsteczek. H. obejmuje w hydroizolinia.
Słownik Hel He:
Znaczenie szlachetny najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są spotykane w wodach podziemnych występujących na znaczących głębokościach w szczelnych strukturach. W przypadkach takich hydroizolinia.
Słownik Hydroizopieza:
Znaczenie linia łącząca punkty jednakowego ciśnienia piezometrycznego (→ piezometr), stąd wyraża inną rozmiar niż linia jednakowej wysokości hydraulicznej, a więc → hydroizohipsa. Znając wartość h., wartość hydroizolinia.

Czym jest Hydroizolinia znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: