Hydroizolinia co to jest
Co to jest Hydroizolinia. Wyjaśnienie albo przekroju łącząca punkty jednakowych cech, równych.

Czy przydatne?

Co to jest Hydroizolinia

Definicja HYDROIZOLINIA: Hydroizolinia
Linia na mapie albo przekroju łącząca punkty jednakowych cech, równych stanów wód podziemnych wyrażonych liczbowo; wszystkie terminy zaczynają się od hydroizo-: poziom odniesienia, położenia, wysokości – -hipsa, ciśnienie – -pieza, głębokość – -bata; miąższość – -pacha, szybkość ruchu – -tacha, temperatura – -terma, zasolenie – -halina, czas (na przykład przesączania) – -chrona, podziemne odpływy jednostkowe – -reja, opad – -hieta, różnica stanów (((na przykład obniżeń w określonym czasie stanów wód podziemnych, wzrostu zasolenia i tym podobne).[AK].

Słownik Hydrogram Przepływu:
Znaczenie Krzywa obrazująca rozmiar natężenia przepływu wód w określonym przekroju w relacji do czasu, zazwyczaj w ciągu roku hydrologicznego. Na podstawie hydrogramu (rozbiór, rozdział hydrogramu) można hydroizolinia.
Słownik Hydrozol:
Znaczenie koloidalny typu zolu, dla którego ośrodkiem rozpraszającym jest woda. Wszystkie zole spotykane w wodach powierzchniowych i podziemnych mają więc charakter hydrozoli, aczkolwiek w skrócie stosuje się hydroizolinia.
Słownik Hydrogeotermia:
Znaczenie Dział geotermii, który zajmuje się przestrzennymi i czasowymi zmianami temperatury i termicznych właściwości wód podziemnych. H. znajduje wykorzystanie między innymi w → hydrogeologii środowiskowej hydroizolinia.
Słownik Hydrogram Źródła:
Znaczenie Wykres albo inna reprezentacja (na przykład tabela) przebiegu zmian kosztów, stanów i/ albo innych charakterystyk źródła zmiennych w momencie. Przy analizie hydrogramu wydatku, w okresie zasilania hydroizolinia.
Słownik Humifikacja:
Znaczenie Stopniowy rozkład substancji organicznej przebiegający w warunkach lądowych, przy aktywnym udziale bakterii i niektórych roztoczy, w środowisku wilgotnym i umiarkowanym dostępie tlenu. Wskutek tego hydroizolinia.

Czym jest Hydroizolinia znaczenie w Słownik definicje H

  • Dodano:
  • Autor: