Kryteria jakości (wód co to jest
Co to jest Kryteria jakości (wód podziemnych). Wyjaśnienie podziemnych) Zakresy dopuszczalnych.

Czy przydatne?

Co to jest Kryteria jakości (wód podziemnych)

Definicja KRYTERIA JAKOŚCI (WÓD PODZIEMNYCH): Kryteria jakości (wód podziemnych)
Zakresy dopuszczalnych stężeń substancji występujących w wodzie i zakresy cech umożliwiające dokonanie oceny jej jakości. K.j. wody mogą być natury fizycznej, chemicznej, mikrobiologicznej, organoleptycznej. Podstawowych k.j. wód dostarczają → normy jakości wody pitnej i regulaminy sanitarne i przemysłowe. W najwyższym stopniu rozbudowane są k.j. →wód pitnych, których w aktualnie obowiązujących w Polsce regulaminach sanitarnych jest 81 (68 wyznaczników fizykochemicznych, 6 organoleptycznych i 7 bakteriologicznych). K.j. wód powierzchniowych i podziemnych, służące przy ich klasyfikacji, różnią się nieco pomiędzy sobą z racji na regularnie różne użytkowanie tych wód. Przy ocenie jakości wód podziemnych bywają służące także inne kryteria, na przykład trwałości składu wód albo ich podatności na zanieczyszczenia.[AM].

Słownik Klasyfikacje Hydrochemiczne:
Znaczenie hydrochemiczne Systematyczne podziały klasyfikacyjne, najczęściej oficjalne → wód naturalnych uwzględniające chemizm wód zazwyczaj stężenia → jonów głównych. Przewarzająca część k.h. jest używana w kryteria jakości (wód podziemnych).
Słownik Krzywa Infiltracji:
Znaczenie Krzywa obrazująca rozmiar → infiltracji w zależności od wysokości opadów, a zwłaszcza tak zwany opadów efektywnych (skutecznych) (ryc. 43). → Współczynnik infiltracji. Ryc. 43. Krzywa infiltracji (wg kryteria jakości (wód podziemnych).
Słownik Koagulacja:
Znaczenie mechanizm łączenia się cząstek koloidalnych w większe skupiska. Jednym z czynników uniemożliwiających koagulację są jednoimienne ładunki elektryczne na cząsteczkach;2) pomniejszenie stopnia dyspersji kryteria jakości (wód podziemnych).
Słownik Karta Rejestracyjna Studni:
Znaczenie studni Dokument w formie tekstowo-graficznego zestawienia danych dotyczących studni, w tym geodezyjnych i techniczno-eksploatacyjnych, sporządzany w celu jej rejestracji. Por. PN-77/G-01300.[AK kryteria jakości (wód podziemnych).
Słownik Krzemionka sio2:
Znaczenie Najpowszechniejsza postać występowania krzemu w wodach podziemnych. Jako SiO2 są wyrażane wszystkie specjacje rozpuszczone- go krzemu. Z racji na powszechność występowania różnego typu form kryteria jakości (wód podziemnych).

Czym jest Kryteria jakości (wód znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: