Kryteria jakości (wód co to jest
Co to jest Kryteria jakości (wód podziemnych). Wyjaśnienie podziemnych) Zakresy dopuszczalnych.

Czy przydatne?

Co to jest Kryteria jakości (wód podziemnych)

Definicja KRYTERIA JAKOŚCI (WÓD PODZIEMNYCH): Kryteria jakości (wód podziemnych)
Zakresy dopuszczalnych stężeń substancji występujących w wodzie i zakresy cech umożliwiające dokonanie oceny jej jakości. K.j. wody mogą być natury fizycznej, chemicznej, mikrobiologicznej, organoleptycznej. Podstawowych k.j. wód dostarczają → normy jakości wody pitnej i regulaminy sanitarne i przemysłowe. W najwyższym stopniu rozbudowane są k.j. →wód pitnych, których w aktualnie obowiązujących w Polsce regulaminach sanitarnych jest 81 (68 wyznaczników fizykochemicznych, 6 organoleptycznych i 7 bakteriologicznych). K.j. wód powierzchniowych i podziemnych, służące przy ich klasyfikacji, różnią się nieco pomiędzy sobą z racji na regularnie różne użytkowanie tych wód. Przy ocenie jakości wód podziemnych bywają służące także inne kryteria, na przykład trwałości składu wód albo ich podatności na zanieczyszczenia.[AM].

Słownik Krzywa Uziarnienia Sumacyjna; K. Granulometryczna, K. Przesiewu:
Znaczenie sumacyjna; k. granulometryczna, k. przesiewu Graficzny obraz wyników → analizy granulometrycznej, odzwierciedlający rozkład ziarnowy próbki, wyrażający jaki jest względny udział wagowy ziarn o danej kryteria jakości (wód podziemnych).
Słownik Korzystanie Z Wód Zwykłe:
Znaczenie zwyczajne Korzystanie z wód wynikające z prawa własności gruntu nazywane jest zwykłym. K.zw.z. służy do zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego i rolnego i obejmuje pobór wody i kryteria jakości (wód podziemnych).
Słownik Krzywa Wzorcowa:
Znaczenie Wykresy → funkcji charakterystycznej studni wykreślone na przezroczystej kalce do zastosowania jako → krzywe nomograficzne w przybliżonych graficznych metodach obliczeń parametrów hydrogeologicznych kryteria jakości (wód podziemnych).
Słownik Korzystanie Z Wód Szczególne:
Znaczenie szczególne K.zw.s. zachodzi w razie, gdy nie jest korzystaniem powszechnym i zwykłym, i wynika z konieczności wcześniejszego uzyskania → pozwolenia wodnoprawnego. Przykładami k.zw.s. są: przerzut kryteria jakości (wód podziemnych).
Słownik Krzywa Wzniosu:
Znaczenie Graficzny obraz powrotu do stanu pierwotnego zwierciadła wody po zakończonej eksploatacji studni albo ujęcia. K.w. po pompowaniu badawczym jest obserwowana aż do osiągnięcia stanów naturalnych przed kryteria jakości (wód podziemnych).

Czym jest Kryteria jakości (wód znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: