Kryteria jakości (wód co to jest
Co to jest Kryteria jakości (wód podziemnych). Wyjaśnienie podziemnych) Zakresy dopuszczalnych.

Czy przydatne?

Co to jest Kryteria jakości (wód podziemnych)

Kryteria jakości (wód podziemnych)
Zakresy dopuszczalnych stężeń substancji występujących w wodzie i zakresy cech umożliwiające dokonanie oceny jej jakości. K.j. wody mogą być natury fizycznej, chemicznej, mikrobiologicznej, organoleptycznej. Podstawowych k.j. wód dostarczają → normy jakości wody pitnej i regulaminy sanitarne i przemysłowe. W najwyższym stopniu rozbudowane są k.j. →wód pitnych, których w aktualnie obowiązujących w Polsce regulaminach sanitarnych jest 81 (68 wyznaczników fizykochemicznych, 6 organoleptycznych i 7 bakteriologicznych). K.j. wód powierzchniowych i podziemnych, służące przy ich klasyfikacji, różnią się nieco pomiędzy sobą z racji na regularnie różne użytkowanie tych wód. Przy ocenie jakości wód podziemnych bywają służące także inne kryteria, na przykład trwałości składu wód albo ich podatności na zanieczyszczenia.[AM].

Czym jest Kryteria jakości (wód znaczenie w Słownik definicje K