Liebmanna schemat co to jest
Co to jest LIEBMANNA SCHEMAT. Wyjaśnienie pojemności i → kroków czasowych w → modelu elektrycznym.

Czy przydatne?

Co to jest Schemat Liebmanna

Definicja LIEBMANNA SCHEMAT: Liebmanna model
Symulowanie pojemności i → kroków czasowych w → modelu elektrycznym siatkowym typu RR dzięki oporów czasowych. Stosuje się → model uwikłany, gdzie bilans prądu elektrycznego w węźle siatki modelu RR ma postać: gdzie: – wartości potencjału w sąsiednich węzłach [L2 MT-3 ], – wartość potencjału w węźle centralnym [ L2 MT-3 ], U0 – wartość potencjału w węźle centralnym w poprzednim kroku czasowym [ L2 MT-3 ], Ri – opory międzywęzłowe [L–2 T], Rt – opór czasowy [L–2 T].[MR].

Słownik Limnigraf:
Znaczenie Limnigraf Automatyczny rejestrator stanów wody. Przyrząd wykorzystywany do ciągłego zapisu zmian stanów wody w formie limnigramu.[AK liebmanna schemat co to jest.
Słownik Lizymetr:
Znaczenie do pomiaru wielkości → infiltracji i → ewapotranspiracji w naturalnych warunkach (polowych). Skrzynia umieszczona w ziemi, wypełniona gruntem o nienaruszonej strukturze i glebą wspólnie z naturalną liebmanna schemat definicja.
Słownik Lej Depresji:
Znaczenie Depresja (obniżenie) powierzchni zwierciadła wody podziemnej wokół studni, ujęcia, kopalni i tym podobne spowodowana jej pompowaniem. L.d. przedstawia się dzięki linii jednakowych depresji. Przy liebmanna schemat co znaczy.
Słownik Łukianowa Integrator; Integrator Hydrauliczny:
Znaczenie integrator; integrator hydrauliczny Hydrauliczne urządzenie analogowe wykorzystywane do rozwiązywania problemów filtracji ustalonej i nieustalonej. Złożona jest z sieci oporów hydraulicznych i naczyń liebmanna schemat słownik.
Słownik Liniowość Filtracji:
Znaczenie L.f. wyraża się proporcjonalnością strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z obowiązywaniem liniowego prawa filtracji Darcy'ego. Ruch wody podziemnej jest wtedy laminarny, a liebmanna schemat znaczenie.

Czym jest Liebmanna schemat znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: