Liebmanna schemat co to jest
Co to jest Liebmanna schemat. Wyjaśnienie pojemności i → kroków czasowych w → modelu elektrycznym.

Czy przydatne?

Co to jest Schemat Liebmanna

Definicja LIEBMANNA SCHEMAT: Liebmanna model
Symulowanie pojemności i → kroków czasowych w → modelu elektrycznym siatkowym typu RR dzięki oporów czasowych. Stosuje się → model uwikłany, gdzie bilans prądu elektrycznego w węźle siatki modelu RR ma postać: gdzie: – wartości potencjału w sąsiednich węzłach [L2 MT-3 ], – wartość potencjału w węźle centralnym [ L2 MT-3 ], U0 – wartość potencjału w węźle centralnym w poprzednim kroku czasowym [ L2 MT-3 ], Ri – opory międzywęzłowe [L–2 T], Rt – opór czasowy [L–2 T].[MR].

Słownik Limnigraf:
Znaczenie Limnigraf Automatyczny rejestrator stanów wody. Przyrząd wykorzystywany do ciągłego zapisu zmian stanów wody w formie limnigramu.[AK liebmanna schemat.
Słownik Ług Resztkowy; Ług Pokrystalizacyjny:
Znaczenie Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny Roztwór nasycony pozostały w zbiorniku ewaporacyjnym po wytrąceniu się soli. [JD liebmanna schemat.
Słownik Linia Ekwipotencjalna:
Znaczenie ekwipotencjalna Linia łącząca na mapie albo przekroju punkty o jednakowym potencjale albo w hydrogeologii – punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej (→ hydroizohipsa). W ruchu ustalonym w liebmanna schemat.
Słownik Łukianowa Integrator; Integrator Hydrauliczny:
Znaczenie integrator; integrator hydrauliczny Hydrauliczne urządzenie analogowe wykorzystywane do rozwiązywania problemów filtracji ustalonej i nieustalonej. Złożona jest z sieci oporów hydraulicznych i naczyń liebmanna schemat.
Słownik Lej Depresji:
Znaczenie Depresja (obniżenie) powierzchni zwierciadła wody podziemnej wokół studni, ujęcia, kopalni i tym podobne spowodowana jej pompowaniem. L.d. przedstawia się dzięki linii jednakowych depresji. Przy liebmanna schemat.

Czym jest Liebmanna schemat znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: