Prawo geologiczne i górnicze co to jest
Co to jest Prawo geologiczne i górnicze. Wyjaśnienie Obowiązuje ustawa z 4 lutego 1994 r. (DzURP nr.

Czy przydatne?

Co to jest Prawo geologiczne i górnicze

Definicja PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE: Prawo geologiczne i górnicze
Obowiązuje ustawa z 4 lutego 1994 r. (DzURP nr 27, poz. 96) wspólnie z późniejszymi zmianami, stanowiąca regulację prawną działalności górniczej i geologicznej. Kluczowym obiektem tej regulacji jest poszukiwanie i wydobywanie kopalin, dotyczy ona również ochrony innych składników środowiska, w tym wód podziemnych. P.g.ig. należy traktować jako obszar mechanizmu prawnego ochrony środowiska i dział Prawa administracyjnego.[ASd].

Słownik Próg Zapachu (Wody):
Znaczenie Próg zapachu (wody) Najniższa intensywność zapachu wyczuwalna w wodzie węchem poprzez osobę oceniającą. Jest wielkością subiektywną albo ustalaną statystycznie.[AM prawo geologiczne i górnicze.
Słownik Poziom Wodonośny (Warstwa W.) Izotropowy:
Znaczenie warstwa w.) izotropowy Warstwa wodonośna o parametrach hydrogeologicznych niezależnych od kierunku. W przeciwnym przypadku warstwę tytułujemy warstwą anizotropową i do opisu zachodzących w niej prawo geologiczne i górnicze.
Słownik Punktowe Ognisko Zanieczyszczenia (Wód); Punktowe Źródło Zanieczyszczenia (Wód):
Znaczenie zanieczyszczenia (wód); punktowe źródło zanieczyszczenia (wód) Miejsce przenikania zanieczyszczeń do wód podziemnych ograniczone do pojedynczego punktu (na przykład nieszczelnego szamba, miejsca prawo geologiczne i górnicze.
Słownik Profil Hydrogeochemiczny:
Znaczenie hydrogeochemiczny Opisowe albo graficzne ujęcie zmienności chemizmu wód podziemnych z głębokością. Regularnie przedstawia się p.h. w formie krzywej albo zespołu krzywych mineralizacji, stężenia prawo geologiczne i górnicze.
Słownik Próba Chłonności:
Znaczenie Próba chłonności Zabieg realizowany w otworze hydrogeologicznym w celu ustalenia chłonności. → Zalewanie badawcze, → Wtłaczanie badawcze wody.[AK prawo geologiczne i górnicze.

Czym jest Prawo geologiczne i górnicze znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: