Mapa potencjalnych zagrożeń co to jest
Co to jest Mapa potencjalnych zagrożeń i ochrony wód podziemnych. Wyjaśnienie ochrony wód.

Czy przydatne?

Co to jest Mapa potencjalnych zagrożeń i ochrony wód podziemnych

Mapa potencjalnych zagrożeń i ochrony wód podziemnych
Mapa hydrogeologiczna prezentująca ilościową i jakościową charakterystykę → zbiornika wód podziemnych na tle istniejącego albo potencjalnego zagrożenia pochodzącego z funkcjonujących albo potencjalnych → ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych, z uwzględnieniem naturalnych uwarunkowań ochronnych.[AS].

Czym jest Mapa potencjalnych zagrożeń i znaczenie w Słownik definicje M