Metale szlachetne co to jest
Co to jest Metale szlachetne. Wyjaśnienie występujące w ilościach śladowych w skorupie ziemskiej.

Czy przydatne?

Co to jest Szlachetne Metale

Definicja METALE SZLACHETNE: Metale szlachetne
Metale występujące w ilościach śladowych w skorupie ziemskiej, stanowiąc w sumie raptem 0,00002%. Należą do nich Rh, Ru, Pd, Os, Ir, Pt i Ag i Au. Występują raczej w formie rodzimej albo we wzajemnych związkach metalicznych. Nie biorą udziału w reakcjach hydrogeochemicznych, stąd w wodach podziemnych z reguły spotykamy je w ilościach śladowych.[AM].

Słownik Miąższość Warstwy Wodonośnej M, H; Miąższość Wodonośca:
Znaczenie wodonośnej m, h; miąższość wodonośca Odległość w pionie pomiędzy spągiem warstwy wodonośnej a zwierciadłem swobodnym (h) albo w warstwie o zwierciadle napiętym (m), pomiędzy spągiem a stropem warstwy metale szlachetne.
Słownik Monitoring Osłonowy Ujęcia Wód Podziemnych:
Znaczenie ujęcia wód podziemnych M.o.u.w.p. tytułujemy mechanizm stałego śledzenia ilościowych i jakościowych zmian wód podziemnych w → strefie ochronnej i w samym ujęciu, w celu kontroli skuteczności ich metale szlachetne.
Słownik Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie środowiska przyrodniczego M.ś.p. to mechanizm badania i prowadzenia zunifikowanych i powtarzalnych pomiarów poszczególnych wielkości charakteryzujących stan środowiska przyrodniczego w celu metale szlachetne.
Słownik Model Płaski Filtracji:
Znaczenie filtracji Dwuwymiarowy schemat filtracji wód podziemnych usytuowany w płaszczyźnie poziomej albo pionowej. W razie modelu poziomego, w płaszczyźnie x, y, zakłada się, iż szybkość filtracji w kierunku metale szlachetne.
Słownik Model Elektrohydrodynamiczny AEHD:
Znaczenie elektrohydrodynamiczny AEHD Schemat analogowy elektryczny ciągły filtracji wód podziemnych, gdzie analogiem warstwy wodonośnej jest odpowiednio ukształtowany przewodnik prądu elektrycznego metale szlachetne.

Czym jest Metale szlachetne znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: