Miąższość warstwy wodonośnej co to jest
Co to jest Miąższość warstwy wodonośnej m, h; miąższość wodonośca. Wyjaśnienie m, h; miąższość.

Czy przydatne?

Co to jest Miąższość warstwy wodonośnej m, h; miąższość wodonośca

Miąższość warstwy wodonośnej m, h; miąższość wodonośca
Odległość w pionie pomiędzy spągiem warstwy wodonośnej a zwierciadłem swobodnym (h) albo w warstwie o zwierciadle napiętym (m), pomiędzy spągiem a stropem warstwy wodonośnej, mierzona do nich prostopadle (ryc. 54). Ryc. 54. Ilustracja miąższości warstwy wodonośnej: a – o zwierciadle swobodnym,b – o zwierciadle napiętym h – miąższość warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym, mierzona zawsze w pionie (rejestrowana w wierceniu), zwana także miąższością warstwy zawodnionej, m – miąższość warstwy wodonośnej o zwierciadle napiętym, mierzona prostopadle do spągu i stropu warstwy; w warstwach o zwierciadle napiętym, nachylonych pod kątem α, związek m z miąższością pozorną mp (rejestrowaną w wierceniu) jest następujący: m = mpcosα Wymiar: [L]. Jednostka: m.[TM].

Czym jest Miąższość warstwy wodonośnej znaczenie w Słownik definicje M