Miejscowy zbiornik wód co to jest
Co to jest Miejscowy zbiornik wód podziemnych MZWP. Wyjaśnienie podziemnych MZWP Zbiornik wód.

Czy przydatne?

Co to jest Miejscowy zbiornik wód podziemnych MZWP

Miejscowy zbiornik wód podziemnych MZWP
Zbiornik wód podziemnych zaliczonych do najwyższej klasy jakości, lecz o miąższości warstwy wodonośnej poniżej 5 m, wydajności pojedynczej studni mniejszej niż 10 m 33/h i wydajności ujęcia poniżej 300 m 3/d.[AS].

Czym jest Miejscowy zbiornik wód znaczenie w Słownik definicje M