Migracja masy i ciepła w co to jest
Co to jest Migracja masy i ciepła w wodach podziemnych; transport masy i ciepła. Wyjaśnienie wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Migracja masy i ciepła w wodach podziemnych; transport masy i ciepła

Migracja masy i ciepła w wodach podziemnych; transport masy i ciepła
Suma mechanizmów (dyspersja, konwekcja, dyfuzja, rozpad, zamiana jonowa) zachodzących w czasie transportu (przemieszczania się) masy albo/i ciepła w strumieniu wód podziemnych. Substancje zanieczyszczające mogą migrować w przepływie pionowym poprzez strefę aeracji i poziomym w → strumieniu wód podziemnych. W procesie migracji rozpatruje się przemieszczanie poszczególnych cząstek roztworu wodnego w pustych przestrzeniach skalnych z uwzględnieniem zjawisk fizykochemicznych pomiędzy etapami ciekłymi i wzajemne oddziaływania pomiędzy roztworem i skałą w procesach → adwekcji, → dyspersji, → dyspersji hydrodynamicznej i tym podobne Potrzeba badań tych zjawisk wiąże się z koniecznością ilościowej oceny zmian składu jakościowego wód w czasie ich przepływu w litosferze. Przebieg procesu migracji jest opisany równaniem transportu masy i ciepła (→ równanie migracji) (ryc. 55).[AS] Ryc. 55. Przepływ substancji zanieczyszczających poprzez strefę aeracji i w strumieniu wód podziemnych.

Czym jest Migracja masy i ciepła w znaczenie w Słownik definicje M