Model analogowy co to jest
Co to jest Model analogowy. Wyjaśnienie wykorzystujący podobieństwo matematyczne badanego układu.

Czy przydatne?

Co to jest Analogowy Model

Definicja MODEL ANALOGOWY: Schemat analogowy
→ Schemat wykorzystujący podobieństwo matematyczne badanego układu rzeczywistego do innego układu, zwykle sztucznie utworzonego, który może być dowolnie modyfikowany i którego reakcje na modyfikacje podlegają bezpośrednim obserwacjom i pomiarom. → Analogia hydrauliczna, → Analogia elektrohydrodynamiczna, → Schemat elektryczny, → Symulacja.[MR].

Słownik Monitoring Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kontrolno-decydujący mechanizm oceny dynamiki przemian w wodach podziemnych. Bazuje na prowadzeniu w wybranych charakterystycznych punktach (stacjach, posterunkach, punktach model analogowy.
Słownik Metale Lekkie:
Znaczenie technologiczna metali nieżelaznych o gęstości mniejszej niż 4,5 g/cm3. Należą do nich na przykład glin, magnez, beryl i wybrane inne mikroskładniki i ich stopy. → Metale ciężkie.[AM model analogowy.
Słownik Metale Ciężkie:
Znaczenie metale nieżelazne i ich stopy o gęstości większej niż 4,5 g∙cm-3. Zalicza się do nich na przykład: chrom (Cr), cynę (Sn), cynk (Zn), kadm (Co), miedź (Cu), nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg), żelazo model analogowy.
Słownik Monitiona Klasyfikacja (Chemizmu Wód):
Znaczenie chemizmu wód) Nowoczesna regulacja oficjalna oparta na podziale chemizmu wód, wykorzystująca stężenia głównych jonów, a odwzorowanana trójkącie Fereta (ryc. 59). Regularnie używana przy numerycznym model analogowy.
Słownik Model Matematyczny Migracji; M. Dyspersyjny, M. Transportu Masy:
Znaczenie matematyczny migracji; m. dyspersyjny, m. transportu masy Matematyczny schemat obejmujący pole hydrodynamiczne opisywane równaniami filtracji i konwekcyjno-dyspersyjne równania transportu (→ równanie model analogowy.

Czym jest Model analogowy znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: