Model analogowy co to jest
Co to jest Model analogowy. Wyjaśnienie wykorzystujący podobieństwo matematyczne badanego układu.

Czy przydatne?

Co to jest Analogowy Model

Schemat analogowy
→ Schemat wykorzystujący podobieństwo matematyczne badanego układu rzeczywistego do innego układu, zwykle sztucznie utworzonego, który może być dowolnie modyfikowany i którego reakcje na modyfikacje podlegają bezpośrednim obserwacjom i pomiarom. → Analogia hydrauliczna, → Analogia elektrohydrodynamiczna, → Schemat elektryczny, → Symulacja.[MR].

Czym jest Model analogowy znaczenie w Słownik definicje M