Model analogowy filtracji co to jest
Co to jest Model analogowy filtracji wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych Schemat filtracji.

Czy przydatne?

Co to jest Model analogowy filtracji wód podziemnych

Definicja MODEL ANALOGOWY FILTRACJI WÓD PODZIEMNYCH: Schemat analogowy filtracji wód podziemnych
Schemat filtracji wód podziemnych wykorzystujący podobieństwo matematyczne innego procesu fizycznego do procesu filtracji. Spośród kilku metod analogowego modelowania filtracji wód podziemnych najszersze wykorzystanie znalazły sposoby elektryczne. →
Schemat analogowy, → Analogia hydrauliczna, → Analogia elektrohydrodynamiczna, →
Schemat elektryczny, → Symulacja.[MR].

Słownik Metody Prognozowania Zawodnienia Kopalń:
Znaczenie prognozowania zawodnienia kopalń Prognozowanie zawodnienia kopalni bazuje na określeniu przewidywanego natężenia dopływu wody do wyrobisk górniczych kopalni albo jej wydzielonej części (partii albo model analogowy filtracji wód podziemnych.
Słownik Matryca Skalna; Ciasto Skalne, Tło Skalne:
Znaczenie ciasto skalne, tło skalne Materiał drobnoziarnisty wypełniający odstępy pomiędzy większymi ziarnami skalnymi. W węglanowych skałach osadowych m.s. złożona jest zazwyczaj z minerałów ilastych albo model analogowy filtracji wód podziemnych.
Słownik Metale Ciężkie:
Znaczenie metale nieżelazne i ich stopy o gęstości większej niż 4,5 g∙cm-3. Zalicza się do nich na przykład: chrom (Cr), cynę (Sn), cynk (Zn), kadm (Co), miedź (Cu), nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg), żelazo model analogowy filtracji wód podziemnych.
Słownik Modelowanie Ujęcia Wody:
Znaczenie wody Modelowanie studni na modelu analogowym ciągłym realizuje się dzięki elektrody, do której jest podłączony potencjał tak dobrany, aby natężenie prądu elektrycznego odpowiadało zadanej wydajności model analogowy filtracji wód podziemnych.
Słownik Model Jednoosiowy:
Znaczenie Schemat jednoosiowy Schemat filtracji wód podziemnych, gdzie uwzględniany jest tylko jeden kierunek filtracji.[MR model analogowy filtracji wód podziemnych.

Czym jest Model analogowy filtracji wód znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: