Model wielowarstwowy co to jest
Co to jest Model wielowarstwowy. Wyjaśnienie Schemat pseudoprzestrzenny zbudowany z kilku modeli.

Czy przydatne?

Co to jest Wielowarstwowy Model

Definicja MODEL WIELOWARSTWOWY: Schemat wielowarstwowy
Schemat pseudoprzestrzenny zbudowany z kilku modeli płaskich reprezentujących →warstwy wodonośne, gdzie zachodzi filtracja dwuwymiarowa w płaszczyźnie x, y i z modeli jednoosiowych warstw półprzepuszczalnych (→ poziom półprzepuszczalny), oddzielających od siebie warstwy wodonośne, gdzie zakłada się istnienie jedynie →przesiąkania, jest to filtracji zgodnej z kierunkiem osi z. Wodę przesiąkającą z jednej warstwy wodonośnej do drugiej uwzględnia się jako dodatnie albo ujemne zasilanie poszczególnych warstw wodonośnych. →
Schemat płaski filtracji, →
Schemat jednoosiowy.[MR].

Słownik Metody Prognozowania Zawodnienia Kopalń:
Znaczenie prognozowania zawodnienia kopalń Prognozowanie zawodnienia kopalni bazuje na określeniu przewidywanego natężenia dopływu wody do wyrobisk górniczych kopalni albo jej wydzielonej części (partii albo model wielowarstwowy.
Słownik Metody Badań Hydrogeologicznych Złóż:
Znaczenie hydrogeologicznych złóż Badania hydrogeologiczne złóż są prowadzone równocześnie z geologicznym rozpoznawaniem złóż, wedle dyrektywą w kwestii zasad określania warunków hydrogeologicznych przy model wielowarstwowy.
Słownik Machego Jednostka ME:
Znaczenie Machego jednostka ME Jednostka natężenia promieniowania jądrowego w wodzie (ME), aktualnie niestosowana. 1 ME = 0,364 nCi/dm3.[JD model wielowarstwowy.
Słownik Model Analogowy Filtracji Wód Podziemnych:
Znaczenie filtracji wód podziemnych Schemat filtracji wód podziemnych wykorzystujący podobieństwo matematyczne innego procesu fizycznego do procesu filtracji. Spośród kilku metod analogowego modelowania model wielowarstwowy.
Słownik Model Hybrydowy:
Znaczenie Schemat opierający na sprzężeniu dwóch albo więcej urządzeń wykorzystywanych do modelowania mechanizmów fizycznych wieloma sposobami. W hydrogeologii wykorzystanie znalazły m.h. analogowo-cyfrowe model wielowarstwowy.

Czym jest Model wielowarstwowy znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: