Studnia zupełna co to jest
Co to jest Studnia zupełna. Wyjaśnienie ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo.

Czy przydatne?

Co to jest Zupełna Studnia

Definicja STUDNIA ZUPEŁNA: Studnia zupełna
Studnia ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo całą miąższość strefy nasyconej, dla której → stopień ujęcia warstwy α = 1, jest to długość części roboczej filtru l jest równa miąższości warstwy (l=m albo l= h0). S.z. jest zawsze studnią dogłębioną, bo ujmuje spągowe partie warstwy wodonośnej (ryc. 108).[TM].

Słownik System Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Każdy przedmiot albo układ hydrogeologiczny zdefiniowany i opisany z pewnego punktu widzenia pod względem jego wewnętrznej struktury, zasad organizacji i/ albo działania. Przykłady studnia zupełna.
Słownik Substancje Nierozpuszczalne:
Znaczenie nierozpuszczalne Kolokwialnie: substancje nie wchodzące w reakcje z wodą i nie rozpuszczające się. Ściśle naukowo: substancje w kontakcie z wodą przechodzące do → roztworu wodnego w ilościach studnia zupełna.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna:
Znaczenie powierzchniowo czynna Związek chemiczny wykazujący aktywność powierzchniową, po rozpuszczeniu w wodzie obniża napięcie powierzchniowe. Wyróżniamy → s.p.c. anionowe, → s.p.c. kationowe i → s.p.c studnia zupełna.
Słownik Studnia Wbijana; S. Wkręcana Płytka, S. Abisyńska, S. Nortonowska:
Znaczenie wkręcana płytka, s. abisyńska, s. nortonowska Studnia wykonana przeważnie ręcznie poprzez wbicie albo wkręcenie rury, której końcowy odcinek jest przystosowany do bocznego dopływu wody (perforacja studnia zupełna.
Słownik Strefa Utleniająca:
Znaczenie Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków utleniających. W wodach podziemnych najczęściej wraz ze → strefą aeracji obejmuje wody gruntowe (→ wody podziemne swobodne) i wody wgłębne (→ studnia zupełna.

Czym jest Studnia zupełna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: