Studnia zupełna co to jest
Co to jest Studnia zupełna. Wyjaśnienie ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo.

Czy przydatne?

Co to jest Zupełna Studnia

Definicja STUDNIA ZUPEŁNA: Studnia zupełna
Studnia ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo całą miąższość strefy nasyconej, dla której → stopień ujęcia warstwy α = 1, jest to długość części roboczej filtru l jest równa miąższości warstwy (l=m albo l= h0). S.z. jest zawsze studnią dogłębioną, bo ujmuje spągowe partie warstwy wodonośnej (ryc. 108).[TM].

Słownik Starzenie (Się) Studni:
Znaczenie studni → Studnia jak każda konstrukcja ma określony wiek (moment działania), aczkolwiek dąży się do jej trwałości. S.s., a więc obniżanie się jej sprawności, jest przyspieszane z czasem poprzez studnia zupełna.
Słownik Substancja Trująca:
Znaczenie Substancja, której występowanie w wodzie jest nie tylko niepożądane ze względów zdrowotnych, ale obecność jej w → wodzie pitnej wywołuje uszczerbek zdrowia człowieka, w tym także zatrucie organizmu studnia zupełna.
Słownik Strefa Aktywnego Dopływu Do Studni; Strefa Dopływu Wody Do Studni:
Znaczenie dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni W razie otworu hydrogeologicznego niedogłębionego ta część poziomu wodonośnego, którą należy w obliczeniach traktować jako decydującą o wielkości studnia zupełna.
Słownik Studnia Wiercona:
Znaczenie Studnia wiercona Studnia wykonana jedną z metod wiertniczych z obudową studzienną całkowitą albo częściową, średnica przeważnie mniejsza od 0,5 m.[AK studnia zupełna.
Słownik Studnia Zbiorcza:
Znaczenie Studnia, do której woda jest doprowadzana z całego albo z części ujęcia. Studnia centralna w studni promienistej, studnia, do której prowadzi → lewar ssący w zespole studzien (ryc.112).[AK] Ryc. 112 studnia zupełna.

Czym jest Studnia zupełna znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: