Studnia zupełna co to jest
Co to jest Studnia zupełna. Wyjaśnienie ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo.

Czy przydatne?

Co to jest Zupełna Studnia

Studnia zupełna
Studnia ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości albo całą miąższość strefy nasyconej, dla której → stopień ujęcia warstwy α = 1, jest to długość części roboczej filtru l jest równa miąższości warstwy (l=m albo l= h0). S.z. jest zawsze studnią dogłębioną, bo ujmuje spągowe partie warstwy wodonośnej (ryc. 108).[TM].

Czym jest Studnia zupełna znaczenie w Słownik definicje S