Sygnalizator głębokości co to jest
Co to jest Sygnalizator głębokości; głębokościomierz. Wyjaśnienie głębokościomierz Przyrząd.

Czy przydatne?

Co to jest Głębokościomierz Głębokości Sygnalizator

Definicja SYGNALIZATOR GŁĘBOKOŚCI; GŁĘBOKOŚCIOMIERZ: Sygnalizator głębokości; głębokościomierz
Przyrząd wykorzystywany do pomiaru głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych. Może to być na przykład świstawka, a więc gwizdek hydrogeologiczny, → batometr, sygnalizator świetlny albo elektryczny z odczytem na powierzchni.[AK].

Słownik Strefa Freatyczna; Strefa Eukrasu:
Znaczenie strefa eukrasu Strefa wypełnienia wszystkich próżni i szczelin górotworu wodą, występująca poniżej najniższego poziomu zwierciadła wód podziemnych. Nazwa służąca w zbiornikach krasowych. → Strefa sygnalizator głębokości; głębokościomierz.
Słownik Suma Składników Stałych; Całkowita Zawartość Substancji Stałych:
Znaczenie stałych; całkowita zawartość substancji stałych Parametr jakości wód rozumiany jako suma → substancji stałych rozpuszczonych i substancji stałych występujących w wodzie w formie → zawiesin.[AM sygnalizator głębokości; głębokościomierz.
Słownik Substancja Powierzchniowo Czynna Kationowa:
Znaczenie powierzchniowo czynna kationowa → Substancja powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy dodatnio naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową sygnalizator głębokości; głębokościomierz.
Słownik Samooczyszczanie Się Wód Podziemnych:
Znaczenie się wód podziemnych Zespół naturalnych i współdziałających mechanizmów fizycznych, chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych zachodzących w czasie przepływu zanieczyszczonych wód podziemnych sygnalizator głębokości; głębokościomierz.
Słownik Solanki Tarcz Kontynentalnych:
Znaczenie kontynentalnych Wysokostężone wody typu Cl–Na–Ca, stwierdzone między innymi na sporych głębokościach w utworach krystalicznych tarczy kanadyjskiej, tarczy fennoskandzkiej i in., a również w głębokim sygnalizator głębokości; głębokościomierz.

Czym jest Sygnalizator głębokości znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: