Tensor przepuszczalności k co to jest
Co to jest Tensor przepuszczalności k. Wyjaśnienie teorii filtracji w ośrodku przepuszczalnym.

Czy przydatne?

Co to jest K Przepuszczalności Tensor

Tensor przepuszczalności k
W teorii filtracji w ośrodku przepuszczalnym, ciągłym (→ hipoteza continuum), anizotropowym przepuszczalność, której miarą jest współczynnik filtracji, jest traktowana jako rozmiar tensorowa. T.p. (współczynnik filtracji) k jest tensorem symetrycznym drugiego rzędu, transformującym gradient hydrauliczny w wektor prędkości filtracji. Oba wektory (k i v) mają takie same kierunki tylko na trzech głównych osiach przepuszczalności (i w utworach izotropowych oczywiście). Takie podejście, angażując do opisu ruchu wód podziemnych aparat rachunku tensorowego, stanowi uogólnienie definicje współczynnika filtracji k na definicja t.p. k. T.p. ma 9 składowych zapisywanych w formie macierzy, z tym iż najczęściej to jest macierz symetryczna (jest to składowe symetryczne względem przekątnej są sobie równe). Wymiar: [LT–1].Jednostki: m/s, m/h, m/d.[TM].

Czym jest Tensor przepuszczalności k znaczenie w Słownik definicje T