Teren ochrony bezpośredniej co to jest
Co to jest Teren ochrony bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych). Wyjaśnienie ujęcia wód.

Czy przydatne?

Co to jest Teren ochrony bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych)

Definicja TEREN OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ; (UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH): Teren ochrony bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych)
Region, na którym jest usytuowane ujęcie wody i otaczający je pas gruntu o szerokości 8-20 m, licząc od zarysu budowli i urządzeń, zależnie od charakteru i rodzaju ujęcia. Dopuszczalne jest wyznaczanie granic t.o.b. innej szerokości, jeśli to jest uzasadnione ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu otaczającego ujęcie wód podziemnych. Na t.o.b. jest zakazane użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Musi on być ogrodzony, oznaczony i zaopatrzony w tablice informacyjne. Szczegółowe zalecenia dotyczące wyznaczania t.o.b. regulują odpowiednie regulaminy. →Strefy ochronne źródeł i ujęć wody.[AS].

Słownik Trójkątno-Rombowy Wykres; Pipera Wykres:
Znaczenie wykres; Pipera wykres Graficzna sposób odwzorowywania punktem → składu chemicznego wód podziemnych. Uwzględnia stężenia → jonów głównych (w % mvali) na → trójkątnych wykresach i ich rzuty na romb teren ochrony bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Torpedowanie Skał Strefy Przyotworowej:
Znaczenie strefy przyotworowej Zabieg techniczny → usprawniania studni realizowany dzięki robót strzałowych w otworach badawczych i studziennych. Ma on na celu powiększenie wydajności ujmowanego poziomu teren ochrony bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Tryt T:
Znaczenie Promieniotwórczy izotop wodoru (→ radionuklid) o liczbie masowej A = 3. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów (uwalnianych pod wpływem promieniowania kosmicznego) na teren ochrony bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Tickela Wykres:
Znaczenie Graficzna sposób odwzorowywania → chemizmu wód. Wykres konstruuje się na trzech osiach przecinających się pod kątem 60°.Na każdej z sześciu półosi nanosi się stężenia →jonów głównych wyrażone w teren ochrony bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Twardość Przemijająca (Wody):
Znaczenie przemijająca (wody) Cecha chemiczna wody związana z obecnością rozpuszczonych soli, raczej wodorowęglanów, wytrącających się w czasie gotowania w formie kamienia kotłowego. Aktualnie używanym teren ochrony bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych).

Czym jest Teren ochrony bezpośredniej znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: