Teren ochrony bezpośredniej co to jest
Co to jest Teren ochrony bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych). Wyjaśnienie ujęcia wód.

Czy przydatne?

Co to jest Teren ochrony bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych)

Teren ochrony bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych)
Region, na którym jest usytuowane ujęcie wody i otaczający je pas gruntu o szerokości 8-20 m, licząc od zarysu budowli i urządzeń, zależnie od charakteru i rodzaju ujęcia. Dopuszczalne jest wyznaczanie granic t.o.b. innej szerokości, jeśli to jest uzasadnione ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu otaczającego ujęcie wód podziemnych. Na t.o.b. jest zakazane użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Musi on być ogrodzony, oznaczony i zaopatrzony w tablice informacyjne. Szczegółowe zalecenia dotyczące wyznaczania t.o.b. regulują odpowiednie regulaminy. →Strefy ochronne źródeł i ujęć wody.[AS].

Czym jest Teren ochrony bezpośredniej znaczenie w Słownik definicje T