Twardość ogólna (wody co to jest
Co to jest Twardość ogólna (wody); twardość całkowita (wody). Wyjaśnienie twardość całkowita (wody.

Czy przydatne?

Co to jest Twardość ogólna (wody); twardość całkowita (wody)

Definicja TWARDOŚĆ OGÓLNA (WODY); TWARDOŚĆ CAŁKOWITA (WODY): Twardość ogólna (wody); twardość całkowita (wody)
Cecha chemiczna wody rozumiana jako suma → twardości węglanowej i → twardości niewęglanowej wody. → Twardość wody, →Stopień twardości (wody).[AM].

Słownik Tickela Wykres:
Znaczenie Graficzna sposób odwzorowywania → chemizmu wód. Wykres konstruuje się na trzech osiach przecinających się pod kątem 60°.Na każdej z sześciu półosi nanosi się stężenia →jonów głównych wyrażone w twardość ogólna (wody); twardość całkowita (wody).
Słownik Twardość Wody:
Znaczenie chemiczna wody związana z obecnością rozpuszczonych soli wapnia (→ twardość wapniowa) i magnezu i glinu, żelaza, manganu, strontu, baru, cynku i innych pierwiastków występujących w mniejszych twardość ogólna (wody); twardość całkowita (wody).
Słownik Trójhalometany THM; Haloformy:
Znaczenie Trójhalometany THM; haloformy Związki pojawiające się w czasie uzdatniania wód zawierających substancję organiczną, poddanych dezynfekcji. Część THM wykazuje właściwości kancerogenne.[AM twardość ogólna (wody); twardość całkowita (wody).
Słownik Trwałość Jakości Wód; Stałość Jakości Wód:
Znaczenie wód; stałość jakości wód Właściwość eksploatowanych wód określana stałością składu chemicznego, cech fizycznych i bakteriologicznych wody. Uwarunkowana jest raczej odpornością na wpływy twardość ogólna (wody); twardość całkowita (wody).
Słownik Tryt T:
Znaczenie Promieniotwórczy izotop wodoru (→ radionuklid) o liczbie masowej A = 3. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów (uwalnianych pod wpływem promieniowania kosmicznego) na twardość ogólna (wody); twardość całkowita (wody).

Czym jest Twardość ogólna (wody znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: