Udostępnienie wód co to jest
Co to jest Udostępnienie wód podziemnych. Wyjaśnienie Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Udostępnienie

Definicja UDOSTĘPNIENIE WÓD PODZIEMNYCH: Udostępnienie wód podziemnych
Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w celu ich ujęcia. U.w.p. odbywa się najczęściej dzięki pionowych wyrobisk: studzien, czyli otworów hydrogeologicznych wiertniczych, i szybów, a znacząco rzadziej wyrobisk poziomych: drenów, → sztolni wodnej, → studni promienistej.[AK].

Słownik Utwór Pólprzepuszczalny:
Znaczenie pólprzepuszczalny Odpowiada utworom bardzo słabo (pół-) izolującym; w porównaniu do sąsiadujących utworów – mniej przepuszczalny. Zalicza się do nich na przykład gliny piaszczyste, mułki, piaski udostępnienie wód podziemnych.
Słownik Urządzenia Zaopatrzenia W Wodę:
Znaczenie zaopatrzenia w wodę Niektóre budowle i urządzenia hydrotechniczne jak: studnie publiczne i inne ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych wraz ze zbiornikami, stacjami uzdatniania i udostępnienie wód podziemnych.
Słownik Utleniacz:
Znaczenie Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca → utlenianie innej substancji, nie mniej jednak sama ulega redukcji. W wodach podziemnych udostępnienie wód podziemnych.
Słownik Uziarnienie Utworów Warstwy Wodonośnej:
Znaczenie warstwy wodonośnej Skład ziarnowy skał okruchowych, utworów hydrogeologicznych; istotna właściwość wpływająca bezpośrednio na właściwości hydrogeologiczne, takie jak: porowatość, odsączalność i → udostępnienie wód podziemnych.
Słownik Uskok Wodonośny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne udostępnienie wód podziemnych.

Czym jest Udostępnienie wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: