Udostępnienie wód co to jest
Co to jest Udostępnienie wód podziemnych. Wyjaśnienie Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Udostępnienie

Definicja UDOSTĘPNIENIE WÓD PODZIEMNYCH: Udostępnienie wód podziemnych
Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w celu ich ujęcia. U.w.p. odbywa się najczęściej dzięki pionowych wyrobisk: studzien, czyli otworów hydrogeologicznych wiertniczych, i szybów, a znacząco rzadziej wyrobisk poziomych: drenów, → sztolni wodnej, → studni promienistej.[AK].

Słownik Ustalanie Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Dokonywanie oceny ilości i jakości wód podziemnych (→ zasoby wód podziemnych) w określonym środowisku ich występowania (→zbiornik wód podziemnych, → zlewnia podziemna, → struktura udostępnienie wód podziemnych.
Słownik Unieszkodliwianie; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm technologiczny (mechaniczny, chemiczny, biologiczny) albo ciąg technologicznych zabiegów opierający na neutralizacji wpływu substancji wynoszonych z ogniska zanieczyszczeń do udostępnienie wód podziemnych.
Słownik Utleniacz:
Znaczenie Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca → utlenianie innej substancji, nie mniej jednak sama ulega redukcji. W wodach podziemnych udostępnienie wód podziemnych.
Słownik Uzdatnianie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Mechanizm dostosowania właściwości wód podziemnych do wymagań stawianych wodom dla różnych celów. Z uwagi na cechy wód podziemnych, kluczowe mechanizmy u.w.p. to: odżelazienie i udostępnienie wód podziemnych.
Słownik Użytkowy Poziom Wód Podziemnych UPWP:
Znaczenie podziemnych UPWP Zbiornik wód podziemnych (warstwa wodonośna, poziom wodonośny) spełniający określone kryteria ilościowe i jakościowe, z którego w sposób trwały można pobierać wodę wysokiej jakości udostępnienie wód podziemnych.

Czym jest Udostępnienie wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: