urządzenia wodne co to jest
Co to jest urządzenia wodne. Wyjaśnienie urządzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie.

Czy przydatne?

Co to jest Wodne Urządzenia

Definicja URZĄDZENIA WODNE: urządzenia wodne
Budowle i urządzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie wiercone i inne ujęcia wód podziemnych, ujęcia wód powierzchniowych, urządzenia zabezpieczające wody przed zanieczyszczeniem, wyloty urządzeń kanalizacyjnych wykorzystywanych do wprowadzenia ścieków do wody albo do ziemi i inne urządzenia wykorzystywane do → korzystania z wód szczególnego. Regulaminy ustawy Prawo wodne stosuje się także do tych budowli i urządzeń, które mogą być powodem szkodliwych zmian naturalnych przepływów wód albo stanów wód stojących i wód podziemnych lub w inny sposób wywierać szkodliwy wpływ na gospodarkę wodną.[ASd].

Słownik Ujęcie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zespół urządzeń wykorzystywanych do poboru wód podziemnych z jednego punktu, wielu punktów albo z pewnego obszaru, zaopatrujących określonego użytkownika albo w określonym celu – studnia urządzenia wodne.
Słownik Utwór Pólprzepuszczalny:
Znaczenie pólprzepuszczalny Odpowiada utworom bardzo słabo (pół-) izolującym; w porównaniu do sąsiadujących utworów – mniej przepuszczalny. Zalicza się do nich na przykład gliny piaszczyste, mułki, piaski urządzenia wodne.
Słownik Utwór Przepuszczalny; Utwór Wodonośny, Wodonosiec, Kolektor:
Znaczenie przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor Utwór w strefie saturacji zdolny do przewodzenia i magazynowania wody wolnej; współczynniki filtracji poziomej k i pionowej k’ większe od 10–6 urządzenia wodne.
Słownik Usprawnianie Studni; Uaktywnianie Studni:
Znaczenie uaktywnianie studni Zabiegi mające na celu usuwanie osadu ze ścian otworu i usuwanie najdrobniejszych frakcji piasku z warstwy wodonośnej albo polepszenie warunków dopływu wód poprzez chlorowanie urządzenia wodne.
Słownik Udostępnienie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w celu ich ujęcia. U.w.p. odbywa się najczęściej dzięki pionowych wyrobisk: studzien, czyli otworów hydrogeologicznych wiertniczych, i szybów, a urządzenia wodne.

Czym jest urządzenia wodne znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: