urządzenia wodne co to jest
Co to jest urządzenia wodne. Wyjaśnienie urządzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie.

Czy przydatne?

Co to jest Wodne Urządzenia

Definicja URZĄDZENIA WODNE: urządzenia wodne
Budowle i urządzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie wiercone i inne ujęcia wód podziemnych, ujęcia wód powierzchniowych, urządzenia zabezpieczające wody przed zanieczyszczeniem, wyloty urządzeń kanalizacyjnych wykorzystywanych do wprowadzenia ścieków do wody albo do ziemi i inne urządzenia wykorzystywane do → korzystania z wód szczególnego. Regulaminy ustawy Prawo wodne stosuje się także do tych budowli i urządzeń, które mogą być powodem szkodliwych zmian naturalnych przepływów wód albo stanów wód stojących i wód podziemnych lub w inny sposób wywierać szkodliwy wpływ na gospodarkę wodną.[ASd].

Słownik Uzdrowisko:
Znaczenie Miejscowość mająca złoża kopalin leczniczych (wody lecznicze, borowiny) i klimat o właściwościach leczniczych albo jeden z tych czynników i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jak także sprzyjające urządzenia wodne.
Słownik Uzdatnianie Wód Podziemnych „In Situ”:
Znaczenie podziemnych „in situ” Sposób uzdatniania wód polegająca na zmianie warunków geochemicznych w warstwie wodonośnej w otoczeniu studni (ujęcia). Najczęściej jest służąca sposób odżelaziania i urządzenia wodne.
Słownik Ultrafiltracja:
Znaczenie mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i urządzenia wodne.
Słownik Usprawnianie Studni; Uaktywnianie Studni:
Znaczenie uaktywnianie studni Zabiegi mające na celu usuwanie osadu ze ścian otworu i usuwanie najdrobniejszych frakcji piasku z warstwy wodonośnej albo polepszenie warunków dopływu wód poprzez chlorowanie urządzenia wodne.
Słownik Utlenialność (Wody):
Znaczenie Jedna z form wyrażania → chemicznego zapotrzebowania tlenu. Jest parametrem zawartości w wodzie → substancji organicznych, utleniających się w umownych warunkach pod wpływem KMnO4. U. jest oznaczana urządzenia wodne.

Czym jest urządzenia wodne znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: