Utwór pólprzepuszczalny co to jest
Co to jest Utwór pólprzepuszczalny. Wyjaśnienie Odpowiada utworom bardzo słabo (pół-) izolującym; w.

Czy przydatne?

Co to jest Pólprzepuszczalny Utwór

Definicja UTWÓR PÓLPRZEPUSZCZALNY: Utwór pólprzepuszczalny
Odpowiada utworom bardzo słabo (pół-) izolującym; w porównaniu do sąsiadujących utworów – mniej przepuszczalny. Zalicza się do nich na przykład gliny piaszczyste, mułki, piaski ilaste, a również utwory praktycznie nieprzepuszczalne o niewielkiej miąższości (poniżej 20 m). → Poziom półprzepuszczalny.[AK].

Słownik Uskok Wodoszczelny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości, z racji na uszczelnienie utwór pólprzepuszczalny.
Słownik Użytkowy Poziom Wód Podziemnych UPWP:
Znaczenie podziemnych UPWP Zbiornik wód podziemnych (warstwa wodonośna, poziom wodonośny) spełniający określone kryteria ilościowe i jakościowe, z którego w sposób trwały można pobierać wodę wysokiej jakości utwór pólprzepuszczalny.
Słownik Udlufta Wykres; Wykres Kołowy:
Znaczenie wykres kołowy Graficzna sposób odwzorowywania w formie koła pojedynczej analizy wody. sposób czytelna wizualnie, umożliwiająca przedstawienie w okolicy stężeń głównych jonów (→ jony kluczowe utwór pólprzepuszczalny.
Słownik Ujęcie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zespół urządzeń wykorzystywanych do poboru wód podziemnych z jednego punktu, wielu punktów albo z pewnego obszaru, zaopatrujących określonego użytkownika albo w określonym celu – studnia utwór pólprzepuszczalny.
Słownik Unieszkodliwianie; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm technologiczny (mechaniczny, chemiczny, biologiczny) albo ciąg technologicznych zabiegów opierający na neutralizacji wpływu substancji wynoszonych z ogniska zanieczyszczeń do utwór pólprzepuszczalny.

Czym jest Utwór pólprzepuszczalny znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: