Utwór slabo przepuszczalny co to jest
Co to jest Utwór slabo przepuszczalny. Wyjaśnienie Utwor magazynujący, ale nieprzewodzący wody. →.

Czy przydatne?

Co to jest Przepuszczalny Slabo Utwór

Definicja UTWÓR SLABO PRZEPUSZCZALNY: Utwór slabo przepuszczalny
Utwor magazynujący, ale nieprzewodzący wody. → Poziom półprzepuszczalny.[AK].

Słownik Utwór Praktycznie Nieprzepuszczalny; Izolator:
Znaczenie Utwór praktycznie nieprzepuszczalny; izolator Utwór praktycznie wodonieprzepuszczalny, bardzo dobrze i dobrze izolujący. → Poziom nieprzepuszczalny.[AK utwór slabo przepuszczalny.
Słownik Uprawnienia Geologiczne (Hydrogeologiczne):
Znaczenie geologiczne (hydrogeologiczne) U.g. w dziedzinie projektowania, dozorowania, zarządzania pracami geologicznymi i dokumentowania ich wyników są określone w rozporządzeniu MOŚZNiL z dn. 26.08.1994 r utwór slabo przepuszczalny.
Słownik Uskok Wodoszczelny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości, z racji na uszczelnienie utwór slabo przepuszczalny.
Słownik Unieszkodliwianie; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm technologiczny (mechaniczny, chemiczny, biologiczny) albo ciąg technologicznych zabiegów opierający na neutralizacji wpływu substancji wynoszonych z ogniska zanieczyszczeń do utwór slabo przepuszczalny.
Słownik Utlenianie; Oksydacja:
Znaczenie oksydacja Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych, przebiegający jednocześnie i w ilościach równoważnych z procesem redukcji. U. bazuje na utracie elektronów poprzez utleniacz na utwór slabo przepuszczalny.

Czym jest Utwór slabo przepuszczalny znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: