uzdrowko co to jest
Co to jest uzdrowisko. Wyjaśnienie złoża kopalin leczniczych (wody lecznicze, borowiny) i klimat o.

Czy przydatne?

Co to jest Uzdrowisko

Definicja UZDROWISKO: uzdrowisko
Miejscowość mająca złoża kopalin leczniczych (wody lecznicze, borowiny) i klimat o właściwościach leczniczych albo jeden z tych czynników i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jak także sprzyjające leczeniu warunki środowiskowe, gdzie jest prowadzona działalność lecznicza i wypoczynkowo-turystyczna. Uznanie miejscowości za uzdrowisko następuje w trybie przewidzianym właściwą ustawą. Do uzdrowisk należą zdrojowiska. Por. PN-71/Z-11000.[AK].

Słownik Utwory Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Ogólne ustalenie skał luźnych i zwięzłych rozpatrywanych pod względem właściwości hydrogeologicznych. Nazwa nawiązuje do utworów petrograficznych (ogólne ustalenie minerałów i skał uzdrowisko.
Słownik Usprawnianie Studni; Uaktywnianie Studni:
Znaczenie uaktywnianie studni Zabiegi mające na celu usuwanie osadu ze ścian otworu i usuwanie najdrobniejszych frakcji piasku z warstwy wodonośnej albo polepszenie warunków dopływu wód poprzez chlorowanie uzdrowisko.
Słownik Ustalanie Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Dokonywanie oceny ilości i jakości wód podziemnych (→ zasoby wód podziemnych) w określonym środowisku ich występowania (→zbiornik wód podziemnych, → zlewnia podziemna, → struktura uzdrowisko.
Słownik Uzdatnianie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Mechanizm dostosowania właściwości wód podziemnych do wymagań stawianych wodom dla różnych celów. Z uwagi na cechy wód podziemnych, kluczowe mechanizmy u.w.p. to: odżelazienie i uzdrowisko.
Słownik Unieszkodliwianie; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm technologiczny (mechaniczny, chemiczny, biologiczny) albo ciąg technologicznych zabiegów opierający na neutralizacji wpływu substancji wynoszonych z ogniska zanieczyszczeń do uzdrowisko.

Czym jest uzdrowisko znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: