Waloryzacja zbiorników wód co to jest
Co to jest Waloryzacja zbiorników wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Mechanizm rankingowej.

Czy przydatne?

Co to jest Waloryzacja zbiorników wód podziemnych

Definicja WALORYZACJA ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH: Waloryzacja zbiorników wód podziemnych
Mechanizm rankingowej oceny zbiorników po przyporządkowaniu im umownych wag punktowych za takie cechy, jak: dostępność, stopień odizolowania, zasobność i jakość wód podziemnych. Na podstawie w.z.w.p. można ustalać również wartość (cenność) wód konkretnego zbiornika w danym regionie, a z powodu stopnie koniecznego zakresu ochrony wód podziemnych.[AS].

Słownik Właściwości Hydrogeologiczne Liczbowe:
Znaczenie hydrogeologiczne liczbowe W.h. charakteryzują liczbowo: parametry– wielkości charakterystyczne dla procesu, wskaźniki o podobnym znaczeniu (w. infiltracji, porowatości, krenologiczny), współczynniki waloryzacja zbiorników wód podziemnych.
Słownik Woda Mineralna:
Znaczenie woda mineralna 1. → Woda lecznicza zawierająca przynajmniej1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników stałych. 2. Nazwa kolokwialna służąca do butelkowa nych wód podziemnych.[JD waloryzacja zbiorników wód podziemnych.
Słownik Woda Higroskopijna:
Znaczenie Woda związana siłami molekularnymi z ziarnami mineralnymi skał. Powstaje na drodze →adsorbcji poprzez ziarna drobin pary wodnej z powietrza. Gęstość w.h. wynosi 2 g/dm3, temperatura zamarzania -78oC waloryzacja zbiorników wód podziemnych.
Słownik Wody Wsiąkowe:
Znaczenie Wody wsiąkowe Wody pochodzące z wód atmosferycznych albo/i powierzchniowych, przenikające, przepływające do strefy aeracji. → Infiltracja, →Wsiąkanie.[AK waloryzacja zbiorników wód podziemnych.
Słownik Woda Arsenowa:
Znaczenie Woda arsenowa Woda lecznicza, swoista o zawartości arsenu As (+3) i/albo As (+5) przynajmniej 0,7 mg/dm3, co odpowiada 1,3 mg jonu arsenianowego i1mg jonu arseninowego .[JD waloryzacja zbiorników wód podziemnych.

Czym jest Waloryzacja zbiorników wód znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: