Warstwa elektryczna podwójna co to jest
Co to jest Warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna. Wyjaśnienie dyfuzyjna warstwa.

Czy przydatne?

Co to jest Warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna

Definicja WARSTWA ELEKTRYCZNA PODWÓJNA; DYFUZYJNA WARSTWA PODWÓJNA: Warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna
Struktura jonowa na granicy między fazą mineralną stałą a roztworem elektrolitów (na przykład → wodą podziemną). Etap stała o ładunku ujemnym gromadzi kationy z roztworu. Tworzą one na powierzchni minerałów warstwę zwartą. W większej odległości od powierzchni stężenie kationów jest mniejsze, ale występują one w stężeniach wyższych niż w reszcie roztworu. Ta część w.e.p., zwana warstwą rozmytą, rozciąga się na odległość, na której ustaje wpływ potencjału powierzchniowego na właściwości roztworu. Grubość w.e.p. zależy od → siły jonowej roztworu i dla → wód podziemnych może wynosić od 30 Å do ponad 120 Å (1 Å =10–8 cm). W.e.p. odgrywa istotną rolę między innymi w procesie → ultrafiltracji.[JD].

Słownik Współczynnik Opóźnienia R; Opóźnienie:
Znaczenie opóźnienia R; opóźnienie Bezwymiarowy współczynnik, wskazujący ile razy prędkość przemieszczania się (migracji) substancji ulegającej sorpcji albo dyfundującej do matrycy porowatej (→ przestrzeń warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna.
Słownik Woda Lecznicza:
Znaczenie Woda mineralna i/albo swoista odznaczająca się stałością cech fizycznych i chemicznych (w granicach dopuszczalnych wahań), nie budząca zastrzeżeń pod względem sanitarnym i określona jako lecznicza warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna.
Słownik Współczynnik Wzbogacenia Izotopowego:
Znaczenie wzbogacenia izotopowego Parametr wzbogacenia w izotop ciężki jednej z dwóch substancji A i B uczestniczących w reakcji zamiany izotopowej: gdzie: α – współczynnik frakcjonowania izotopowego.[JD warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna.
Słownik Waloryzacja Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Mechanizm rankingowej oceny zbiorników po przyporządkowaniu im umownych wag punktowych za takie cechy, jak: dostępność, stopień odizolowania, zasobność i jakość wód warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna.
Słownik Warstwa Wodonośna:
Znaczenie W węższym znaczeniu → zbiorowisko wód podziemnych (→ poziom wód podziemnych) powiązane z warstwowanymi utworami skalnymi o znacznym rozprzestrzenieniu i o określonej miąższości, ograniczone od góry warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna.

Czym jest Warstwa elektryczna podwójna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: