Warstwa elektryczna podwójna co to jest
Co to jest WARSTWA ELEKTRYCZNA PODWÓJNA; DYFUZYJNA WARSTWA PODWÓJNA. Wyjaśnienie dyfuzyjna warstwa.

Czy przydatne?

Co to jest Warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna

Definicja WARSTWA ELEKTRYCZNA PODWÓJNA; DYFUZYJNA WARSTWA PODWÓJNA: Warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna
Struktura jonowa na granicy między fazą mineralną stałą a roztworem elektrolitów (na przykład → wodą podziemną). Etap stała o ładunku ujemnym gromadzi kationy z roztworu. Tworzą one na powierzchni minerałów warstwę zwartą. W większej odległości od powierzchni stężenie kationów jest mniejsze, ale występują one w stężeniach wyższych niż w reszcie roztworu. Ta część w.e.p., zwana warstwą rozmytą, rozciąga się na odległość, na której ustaje wpływ potencjału powierzchniowego na właściwości roztworu. Grubość w.e.p. zależy od → siły jonowej roztworu i dla → wód podziemnych może wynosić od 30 Å do ponad 120 Å (1 Å =10–8 cm). W.e.p. odgrywa istotną rolę między innymi w procesie → ultrafiltracji.[JD].

Słownik Warunki Redukcyjne:
Znaczenie Warunki redukcyjne Warunki charakterystyczne dla → środowiska redukcyjnego. → Strefa redukcyjna, → Potencjał redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna co znaczy.
Słownik Wytrącanie; Strącanie, Wypadanie:
Znaczenie strącanie, wypadanie Mechanizm zachodzący w wodach powierzchniowych i podziemnych, kształtujący ich chemizm, opierający na przejściu substancji rozpuszczonych w formę stałą (osad, minerał warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna krzyżówka.
Słownik Woda Siarczanowa:
Znaczenie Woda o składzie chemicznym z dominacją →jonu siarczanowego. W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy przekroczenie 70% mvali stężeń podstawowych anionów. W.s. o tak wysokich warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna co to jest.
Słownik Wody Podziemne Naporowe:
Znaczenie naporowe w.p. napięte (o naporowym zwierciadle), Wody podziemne w warstwach wodonośnych przykrytych utworami słabo przepuszczalnymi albo nieprzepuszczalnymi, z ciśnieniem hydrostatycznym w stropie warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna słownik.
Słownik Wyciągi Wodne:
Znaczenie Roztwory tworzące się po dłuższym okresie pozostawania próbki skały rozdrobnionej w wodzie destylowanej. Skład chemiczny w.w. może dostarczyć informacji o pochodzeniu wód porowych wyłączonych z warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna czym jest.

Czym jest Warstwa elektryczna podwójna znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: