Warunki anoksyczne; warunki co to jest
Co to jest Warunki anoksyczne; warunki beztlenowe. Wyjaśnienie beztlenowe Służące raczej poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Warunki anoksyczne; warunki beztlenowe

Definicja WARUNKI ANOKSYCZNE; WARUNKI BEZTLENOWE: Warunki anoksyczne; warunki beztlenowe
Służące raczej poprzez biologów pośrednie określanie warunków beztlenowych wód naturalnych powierzchniowych i podziemnych. Znaczy warunki, gdzie brak jest w wodzie rozpuszczonego tlenu albo stężenie jego jest tak małe, iż wybrane mikroorganizmy dla zdobycia tlenu zmuszone są wykorzystywać rozpuszczone w wodzie utlenione formy azotu, siarki, węgla. Mechanizm taki skutkuje zmianę składu chemicznego wód podziemnych. →Warunki anaerobowe, → Warunki redukcyjne, → Warunki aerobowe, → Warunki utleniające, → Warunki utleniająco-redukcyjne, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM].

Słownik Wznoszenie Się (Wznios) Zwierciadła Wód Podziemnych; Podnoszenie Się Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych Ruch zwierciadła wód podziemnych ku górze spowodowany czynnikami naturalnymi (zasilanie) albo sztucznymi (ustanie warunki anoksyczne; warunki beztlenowe.
Słownik Woda Zmineralizowana:
Znaczenie Woda zmineralizowana Woda podziemna charakteryzująca się podwyższoną → mineralizacją (M > 1 g/dm3). → Woda niskozmineralizowana, → Woda mineralna.[AM warunki anoksyczne; warunki beztlenowe.
Słownik Wodochłonność Higroskopijna:
Znaczenie higroskopijna Umiejętność adsorbowania pary wodnej poprzez ziarna mineralne. Zależy od wielkości ziarn budujących skałę, jej składu mineralnego, wilgotności powietrza, temperatury i ciśnienia. Jest warunki anoksyczne; warunki beztlenowe.
Słownik Warunki Redukcyjne:
Znaczenie Warunki redukcyjne Warunki charakterystyczne dla → środowiska redukcyjnego. → Strefa redukcyjna, → Potencjał redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM warunki anoksyczne; warunki beztlenowe.
Słownik Wyciek (Wody Podziemnej):
Znaczenie podziemnej) Słaby, nieskoncentrowany, powierzchniowy albo liniowy wypływ wody podziemnej z odsłoniętego w sposób sztuczny albo naturalny → wodonośca. Wycieki mogą występować w jaskiniach i warunki anoksyczne; warunki beztlenowe.

Czym jest Warunki anoksyczne; warunki znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: