Warunki anoksyczne; warunki co to jest
Co to jest Warunki anoksyczne; warunki beztlenowe. Wyjaśnienie beztlenowe Służące raczej poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Warunki anoksyczne; warunki beztlenowe

Definicja WARUNKI ANOKSYCZNE; WARUNKI BEZTLENOWE: Warunki anoksyczne; warunki beztlenowe
Służące raczej poprzez biologów pośrednie określanie warunków beztlenowych wód naturalnych powierzchniowych i podziemnych. Znaczy warunki, gdzie brak jest w wodzie rozpuszczonego tlenu albo stężenie jego jest tak małe, iż wybrane mikroorganizmy dla zdobycia tlenu zmuszone są wykorzystywać rozpuszczone w wodzie utlenione formy azotu, siarki, węgla. Mechanizm taki skutkuje zmianę składu chemicznego wód podziemnych. →Warunki anaerobowe, → Warunki redukcyjne, → Warunki aerobowe, → Warunki utleniające, → Warunki utleniająco-redukcyjne, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM].

Słownik Współczynnik Odsączalności Μ:
Znaczenie odsączalności μ Współczynnik, który jest miarą → odsączalności grawitacyjnej. Wyraża go relacja: gdzie: Vo – objętość wody odsączanej ze skały [L3], V – objętość skały [L3]. W.o. jest liczbą zmienną warunki anoksyczne; warunki beztlenowe.
Słownik Woda Obojętna; Woda O Odczynie Obojętnym:
Znaczenie Woda obojętna; woda o odczynie obojętnym Woda o pH zbliżonym do 7. → Odczyn wody, → Wartość pH.[AM warunki anoksyczne; warunki beztlenowe.
Słownik Wskaźnik Jakości (Przewidziany W Badaniu Wody):
Znaczenie przewidziany w badaniu wody) Definicja stosowane przy badaniach i ocenie →jakości wód. Obejmuje te wskaźniki jakości, które mają być oznaczane. W.j. niekiedy niesłusznie jest zwany wyznacznikiem.[AM warunki anoksyczne; warunki beztlenowe.
Słownik Wznios Kapilarny:
Znaczenie Wznios kapilarny Zdarzenie podnoszenia się wody podziemnej ponad jej zwierciadłem w przewodach włoskowatych pod wpływem działania napięcia powierzchniowego i sił adhezji.[SK warunki anoksyczne; warunki beztlenowe.
Słownik Wody Podpowierzchniowe; Wody Podziemne:
Znaczenie podpowierzchniowe; wody podziemne Ustalenie zbiorcze wszystkich wód pod powierzchnią w przeciwieństwie od wód powierzchniowych –wody podziemnej hydrosfery. W.p. w strefie aeracji (wody warunki anoksyczne; warunki beztlenowe.

Czym jest Warunki anoksyczne; warunki znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: