Warunki anoksyczne; warunki co to jest
Co to jest Warunki anoksyczne; warunki beztlenowe. Wyjaśnienie beztlenowe Służące raczej poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Warunki anoksyczne; warunki beztlenowe

Warunki anoksyczne; warunki beztlenowe
Służące raczej poprzez biologów pośrednie określanie warunków beztlenowych wód naturalnych powierzchniowych i podziemnych. Znaczy warunki, gdzie brak jest w wodzie rozpuszczonego tlenu albo stężenie jego jest tak małe, iż wybrane mikroorganizmy dla zdobycia tlenu zmuszone są wykorzystywać rozpuszczone w wodzie utlenione formy azotu, siarki, węgla. Mechanizm taki skutkuje zmianę składu chemicznego wód podziemnych. →Warunki anaerobowe, → Warunki redukcyjne, → Warunki aerobowe, → Warunki utleniające, → Warunki utleniająco-redukcyjne, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM].

Czym jest Warunki anoksyczne; warunki znaczenie w Słownik definicje W