Warunki hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Warunki hydrogeologiczne; reżim hydrogeologiczny, ustrój h.. Wyjaśnienie reżim.

Czy przydatne?

Co to jest Warunki hydrogeologiczne; reżim hydrogeologiczny, ustrój h.

Definicja WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE; REŻIM HYDROGEOLOGICZNY, USTRÓJ H.: Warunki hydrogeologiczne; reżim hydrogeologiczny, ustrój h.
Zespół cech charakteryzujących wody podziemne i środowisko ich występowania. →Środowisko hydrogeologiczne.[SK].

Słownik Woda Służąca Do Zaopatrzenia (Ludności):
Znaczenie do zaopatrzenia (ludności) Woda, zazwyczaj po oczyszczeniu (w stacji uzdatniania), przekazywana do sieci wodociągowej albo do zapasowego zbiornika, przeważnie wykorzystywana do aopatrzenia ludności warunki hydrogeologiczne; reżim hydrogeologiczny, ustrój h..
Słownik Woda Wolna; Woda Grawitacyjna:
Znaczenie Woda wolna; woda grawitacyjna Woda podziemna wykazująca umiejętność przemieszczenia się pod wpływem siły ciężkości. → Systematyka wód podziemnych.[AK warunki hydrogeologiczne; reżim hydrogeologiczny, ustrój h..
Słownik Woda Użytkowa; Woda Do Celów Gospodarczych:
Znaczenie do celów gospodarczych Woda nadająca się do celów konsumpcyjnych i gospodarczych, na przykład na potrzeby komunalne (→ woda pitna), zaopatrzenia przemysłu, hodowli albo do nawodnień rolniczych warunki hydrogeologiczne; reżim hydrogeologiczny, ustrój h..
Słownik Wymiana Jonowa:
Znaczenie Mechanizm zachodzący powszechnie w układzie współdziałania wód i skał, opierający na równoczesnej → desorpcji jednych jonów i na ich miejsce → adsorpcji innych. W.j. jest na ogół reakcją odwracalną warunki hydrogeologiczne; reżim hydrogeologiczny, ustrój h..
Słownik Węglany:
Znaczenie nazwa wszystkich jonów występujących w naturalnych wodach, zawierających człon . Upraszczając, to jest zwykle suma jonów wodorowęglanowych (→ jon wodorowęglanowy) i jonów dwuwęglanowych (→ jon warunki hydrogeologiczne; reżim hydrogeologiczny, ustrój h..

Czym jest Warunki hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: